Σεντούκι των e-στοριών: Μάχη στο Μακροχώρι.

 


Νικόλαος Κόγιας

Μάχη της αντίστασης στους Γερμανούς στο Μακροχώρι της Ημαθίας
με τραυματισμό του Παπά (Φωτιάδης) της Καστανιάς.

 

 

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 7 Νοεμβρίου 2013
in Vidcasts, Το σεντούκι των ιστοριών
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας