Σεντούκι e-στοριών: Η σύλληψη του προέδρου της κοινότητας στο Δάσκιο Ημαθίας στη δικτατορία

Ο Δημήτρης πατρίκας μιλά για την σύλληψη του Προέδρου της κοινότητας
στο ορεινό χωριό Δάσκιο κατά την διάρκεια της δικτατορίας.

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 22 Ιανουαρίου 2014
in Vidcasts, Το σεντούκι των ιστοριών
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας