Στόχοι – Αποτελέσματα

Το πρόγραμμα στοχεύει :

  • στην καθιέρωση δικτύου συγκομιδής μεταδεδομένων των διαφόρων αποθετηρίων, που θα είναι συμβατά με τα OAI-PMH, και
  • στησυλλογή περιεχομένου σε επίπεδο που γίνεται κατανοητό στο πλαίσιο τοπικών συνθηκών και το οποίο συμπληρώνει το υπάρχον και σχεδιαζόμενο δίκτυο του Europeana.

Αποστολή του EuropeanaLocal είναι να δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες και στους παρόχους ψηφιοποιημένου περιεχομένου πολιτιστικής κληρονομιάς να το καταστήσουν διαθέσιμο για συγκομιδή δεδομένων, ευρετηρίαση, εμπλουτισμό και άλλες λειτουργίες του αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα Περιλαμβάνουν:

  • την εδραίωση ενός δικτύου περιφερειακών αποθετηρίων, συμβατών με τα OAI-PMH, τα οποία θα είναι εξαιρετικά διαλειτουργικά με τη Europeana,
  • μια ολοκληρωμένη πρότυπη υπηρεσία Europeana-EuropeanaLocal, και
  • την ανάπτυξη θεματικών περιοχών για τις υπηρεσίες του Europeana, οι οποίες ενοποιούν περιεχόμενο και από εθνικό και από τοπικό/περιφερειακό επίπεδο, και
  • τη συγκέντρωση περιεχομένου σε επίπεδο που γίνεται κατανοητό στο πλαίσιο τοπικών συνθηκών και το οποίο συμπληρώνει το υπάρχον και σχεδιαζόμενο δίκτυο του Europeana

Οι συμμετέχοντες στο έργο έχουν ήδη επιλέξει και καταγράψει περίπου 20 εκατομμύρια τεκμήρια, τα οποία θα διατίθενται σταδιακά τα επόμενα τρία χρόνια. Πρόκειται για πολύ μεγάλο όγκο περιεχομένου ψηφιακής πολιτισμικής πληροφορίας στο γενικό πλαίσιο του περιεχομένου που διατίθεται στο Europeana. Πολυάριθμες ψηφιακές συλλογές παραμένουν ανεξερεύνητες στον ιστό αυτή τη στιγμή και δεν εντοπίζονται εύκολα μέσω των μηχανών αναζήτησης. Μέσω του προγράμματος EuropeanaLocal τοπικές βιβλιοθήκες και πολιτιστικοί οργανισμοί θα μπορέσουν να καταστήσουν το υλικό τους προσβάσιμο και ορατό, θα μπορέσουν να βελτιώσουν και να αναπτύξουν το ψηφιακό περιεχόμενό τους, τη διαλειτουργικότητα, να αναδείξουν και να προωθήσουν τους τοπικούς θησαυρούς τους.

Ποιος μπορεί να συμμετέχει

Στο έργο μπορούν να συμμετέχουν οργανισμοί όπως βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία αλλά και άλλοι φορείς πολιτισμού, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους ψηφιοποιημένο υλικό (κείμενο, φωτογραφίες, βίντεο, ήχο) και επιθυμούν να το αναδείξουν μέσα από μηχανισμούς έρευνας που θα τους εξασφαλίσει μεγαλύτερη προβολή και προώθηση του υλικού τους σε διεθνές επίπεδο. Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας με τους συνεργάτες της βοηθά ενεργά στην καθοδήγηση και στο συντονισμό του όλου εγχειρήματος, παρέχοντας την απαραίτητη πληροφόρηση για την πλήρη εναρμόνιση της ένταξης του υλικού.

2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας