Σχετικά με το Europeana Local

Το EuropeanaLocal είναι ένα Δίκτυο Ορθής Πρακτικής, χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα eContentplus της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία τον Ιούνιο του 2008. Σχεδιάζεται να εμπλέξει και να βοηθήσει τοπικές και περιφερειακές βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχεία και συλλογές οπτικοακουστικού υλικού:

  • Να καταφέρουν να αναδείξουν περισσότερο τον τεράστιο πλούτο ψηφιοποιημένων συλλογών τους μέσα από την πύλη της Europeana,
  • Να προσφέρουν νέες υπηρεσίες.

Το πρόγραμμα προσπαθεί μέσω των οργανισμών που συμμετέχουν σε κάθε χώρα (27 συνολικά), να προωθήσει τα πρότυπα του Europeana στους ενδιαφερόμενους φορείς και να «οργανώσει» το ψηφιακό περιεχόμενο που προέρχεται από βιβλιοθήκες, αρχεία και τοπικούς φορείς με σκοπό να το «προωθήσει» στην Europeana. Την Ελλάδα στο πρόγραμμα εκπροσωπεί η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας. που λειτουργεί ως εθνικό σημείο αναφοράς για φορείς πληροφόρησης με σκοπό την παροχή βοήθειας στη διαδικασία προετοιμασίας του ψηφιακού περιεχομένου τους για τη Europeana.

Η Δημόσια Κεντρική στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος EDLocal :

  • Θα δημιουργήσει αποθετήριο συμβατό με τεχνολογία OAI-PMH,
  • Θα παρέχει συμβουλευτικά υποστήριξη σε άλλους φορείς για τη δημιουργία ανάλογων αποθετηρίων,
  • Θα επικεντρώσει τη στρατηγική της στην υιοθέτηση εργαλείων και προτύπων ακολουθώντας την εξέλιξη και διάθεση στη δημοσιότητα των αντίστοιχων προτύπων από τις υπηρεσίες της Europeana,
  • Θα προσφέρει κατάρτιση και υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης που θα καλύπτουν ορθές πρακτικές στην εγκατάσταση, εφαρμογή και χρήση εργαλείων που συνδέονται με αποθετήρια OAI-PMH, μετατροπή βάσεων δεδομένων κ.α.,
  • Θα προωθήσει την ιδέα ανάπτυξης συνεργασιών με διάφορους φορείς για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στο ελληνικό πολιτιστικό ψηφιοποιημένο υλικό,
  • Θα συμμετάσχει σε πρωτοβουλίες προώθησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων της δράσης EuropeanaLocal και της Europeana.
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας