Φίλοι ποταμού Τριπόταμου Βέροιας_5ος Μαθητικός Διαγωνισμός

 

Ο Σύλλογος «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ», με την έγκριση των Διευθύνσεων Α/βάθμιας & Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας και την αρωγή του Δήμου Βέροιας διοργανώνει μαθητικό διαγωνισμό τριών ανεξάρτητων κατευθύνσεων: Ζωγραφικής, Φωτογραφίας και Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε τρεις διαγωνιστικές ηλικιακές ομάδες

1η: ως Γ Δημοτικού

 2η: Δ, Ε, Στ Δημοτικού

3η: Α, Β & Γ Γυμνασίου

με θέμα το ποτάμι της πόλης μας, τον Τριπόταμο.

Τα διαγωνιζόμενα έργα των κατευθύνσεων Ζωγραφικής και Φωτογραφίας θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και κατατεθεί, προς αξιολόγηση από αντίστοιχες εξειδικευμένες κριτικές επιτροπές, σε κατάλληλα διαμορφωμένα κιβώτια στο ισόγειο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας έως την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024.

Επισημαίνεται ότι τα διαγωνιζόμενα έργα της κατεύθυνσης Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης θα παραδίνονται έως την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024 μετά από επικοινωνία του υπεύθυνου εκπαιδευτικού με τον σύλλογο «Φίλοι του ποταμού Τριπόταμου Βέροιας» στην ηλεκτρονική διεύθυνση filoi.tripotamou@gmail.com  ή στο τηλ. 6936741970.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/τριών.

Τα έργα όλων των μαθητών/τριών θα εκτεθούν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο (θα υπάρξει έγκαιρα σχετική ενημέρωση) και στη συνέχεια θα ψηφιοποιηθούν και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του συλλόγου «Φίλοι του ποταμού Τριπόταμου Βέροιας».

Σε όλους τους μαθητές/τις μαθήτριες που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής, ενώ σε όσους/όσες καταλάβουν τις τρεις πρώτες θέσεις θα απονεμηθούν επιπλέον έπαινοι και αναμνηστικές πλακέτες.

Η συμμετοχή των μαθητών/τριών είναι δωρεάν.

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 21 Μαρτίου 2024
in Τα νέα μας
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας