Χρήση των υπολογιστών

Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης υπάρχουν 10 υπολογιστές, διαθέσιμοι για δωρεάν χρήση απο τα μέλη της. Επιπλέον, υπάρχουν άλλοι 3, για τον ίδιο σκοπό, στον ημιόροφο στο τμήμα Εφημερίδων-Περιοδικών και Τοπικής Ιστορίας.

 

 1. Η χρήση των υπολογιστών του 1ου ορόφου και του ημιορόφου γίνεται μόνο από μέλη της Βιβλιοθήκης και μετά από επίδειξη της κάρτας μέλους στον αρμόδιο υπάλληλο (για πρόσβαση στο INTERNET ή σ’ άλλες εφαρμογές). Η χρήση των υπολογιστών σε αυτούς τους χώρους επιτρέπεται σε παιδιά Γυμνασίου, Λυκείου και ενήλικες και το ανώτατο χρονικό όριο χρήσης υπολογίζεται στη 1 1/2 ώρα ημερησίως. Τα παιδιά του Δημοτικού εξυπηρετούνται από το τμήμα υπολογιστών του παιδικού τμήματος στο ισόγειο. Για τους μαθητές δημοτικού το χρονικό όριο ανέρχεται στη μισή ώρα ημερησίως. Σε όλους του χώρους τηρείται σειρά προτεραιότητας.
 2.  Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να δεσμεύσει τους υπολογιστές για εκπαιδευτικά σεμινάρια ή για άλλο λόγο, που συνδέεται με τις προγραμματισμένες δραστηριότητές της.
 3. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν τα αρχεία τους στον υπολογιστή με στόχο τη συμπίεση ή τη δημιουργία ιεραρχικής δομής, έτσι ώστε να τα τοποθετήσουν τελικά σε αποσπώμενο αποθηκευτικό μέσο ( CDROM, DVD, Usb Flash Disk). Μετά το πέρας της χρήσης του υπολογιστή, εάν τα αρχεία αυτά δεν διαγραφούν από το χρήστη, η Βιβλιοθήκη διατηρεί κάθε δικαίωμα για την άμεση διαγραφή τους.
 4. Η Βιβλιοθήκη δεν παρέχει διευθύνσεις για ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους χρήστες των υπολογιστών. Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν το ασύρματο δίκτυο δωρεάν και να συνδέονται με φορητούς υπολογιστές, PDA” s, Smart phones, Tablets για πρόσβαση στο διαδίκτυο.
 5. Οποιαδήποτε επέμβαση στα μηχανήματα / λογισμικό απαγορεύεται ρητά και η Βιβλιοθήκη έχει το δικαίωμα να αναζητήσει αποζημιώσεις για τυχόν καταστροφές, που γίνονται σκόπιμα ή και από αμέλεια.
 6. Είναι παράνομη η αντιγραφή οποιουδήποτε προγράμματος λογισμικού του οποίου οι χρήστες δεν κατέχουν τα πνευματικά δικαιώματα εκτός αν είναι λογισμικό ελεύθερης διακίνησης (freeware).
 7. Μόνο το προσωπικό της Βιβλιοθήκης μπορεί να κάνει επανεκκίνηση στους υπολογιστές. Το κοινό θα πρέπει να αναφέρει τυχόν προβλήματα στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης.
 8. Δεν επιτρέπεται η χρήση των υπολογιστών για παράνομους σκοπούς .
 9. Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης στο μέτρο του δυνατού μπορεί να βοηθήσει το κοινό σε θέματα χρήσης των υπολογιστών, αναζήτησης στο διαδίκτυο κ.λ.π.
 10. Στο χώρο των υπολογιστών απαγορεύεται ο ήχος στους Η/Υ. Η Βιβλιοθήκη παρέχει ακουστικά στους χρήστες των υπολογιστών. Η χρήση τους γίνεται με δανεισμό με την κάρτα μέλους.
 11. Η χρήση των υπολογιστών γίνεται από 1 άτομο κάθε φορά
 12. Στους υπολογιστές 9 και 10 υπάρχει εγκατεστημένο πρόγραμμα συνθετικής ομιλίας. Γονείς ή μαθητές που θέλουν να το χρησιμοποιήσουν έχουν προτεραιότητα σε σχέση με άλλους χρήστες που χρειάζονται τους υπολογιστές αυτούς για άλλη χρήση.
 13. Τέλος οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν καθαρούς τους χώρους της Βιβλιοθήκης και να τηρούν την ησυχία. Δεν επιτρέπονται το κάπνισμα, τα τρόφιμα και τα ποτά καθώς και η χρήση των κινητών τηλεφώνων.

Οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται στους γενικούς κανόνες χρήσης των υπολογιστών, που έχει γνωστοποιήσει η Βιβλιοθήκη.

Αντικανονική Συμπεριφορά

Κάθε χρήστης του Τμήματος υπολογιστών της Βιβλιοθήκης, ο οποίος δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες λειτουργίας που προαναφέρονται, στερείται του δικαιώματος χρήσης των υπολογιστών για δύο ημέρες. Η Βιβλιοθήκη έχει το δικαίωμα να στερήσει και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή ακόμα και τελείως, το δικαίωμα της πρόσβασης στους υπολογιστές και γενικότερα το δικαίωμα μέλους της Βιβλιοθήκης, αν διαπιστωθούν συνεχείς παραβάσεις των κανόνων λειτουργίας ή συμπεριφορά η οποία απειλεί την ασφάλεια του υπολογιστικού συστήματος ή παρεμποδίζει τους υπόλοιπους χρήστες στις δραστηριότητές τους και το προσωπικό στην καλή άσκηση – εκτέλεση των καθηκόντων του.

Το Περιεχόμενο του INTERNET

 1. Η Βιβλιοθήκη δεν εγγυάται ότι οι σελίδες της στο INTERNET, στο σύστημα διαχείρισής τους ή ακόμα και οι διασυνδέσεις της με άλλες ιστοσελίδες, δεν μπορεί να επηρεαστούν από «ιούς».
 2. Η Βιβλιοθήκη σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ελέγξει το περιεχόμενο των πληροφοριών που υπάρχουν στο INTERNET και φυσικά δεν είναι υπεύθυνη για το υλικό το οποίο συμβουλεύεται ο κάθε χρήστης. Σε κάθε περίπτωση, η εμφάνιση οπτικού υλικού με ενδεχόμενη καταφανή σεξουαλική προέκταση, δεν επιτρέπεται. Οι χρήστες, σε κάθε περίπτωση, είναι υπεύθυνοι για την πρόσβασή τους στο INTERNET και για το υλικό με το οποίο έρχονται σε επαφή. Η Βιβλιοθήκη έχει πρόσβαση στο INTERNET μέσω του σχολικού πανελλήνιου δικτύου, το οποίο βάζει φραγή σε ιστοσελίδες με ακατάλληλο περιεχόμενο.
 3. Οι μαθητές δημοτικού για να χρησιμοποιήσουν τους υπολογιστές του παιδικού τμήματος θα πρέπει οι κηδεμόνες τους να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την φόρμα αποδοχής κηδεμόνα.

 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ – ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ *

Οι χρήστες των υπολογιστών του 1ου ορόφου μπορούν να κάνουν εκτυπώσεις από τους Η/Υ με τις παρακάτω χρεώσεις¨:

Ασπρόμαυρη Α4 εκτύπωση ή φωτοτυπία: 0,10 €

Έγχρωμη Α4 εκτύπωση ή φωτοτυπία: 0,50 €

Ασπρόμαυρη Α3 εκτύπωση ή φωτοτυπία: 0,20 €

Έγχρωμη Α3 εκτύπωση ή φωτοτυπία  1€

ή προμηθευτείτε κάρτες των  34 μονάδων= 2,40 € και των 68 μονάδων = 4,80 €

DVD – Cdrom χρεώσεις  0,90 €  το ένα

 

*Η φωτοτύπηση ή ψηφιοποίηση ολόκληρων βιβλίων απαγορεύεται (Ν. 2121/1993 & 3057/2002) χωρίς την άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Η φωτοτύπηση ή ψηφιοποίηση μικρής έκτασης, π.χ. μερικών σελίδων, επιτρέπεται αποκλειστικά για προσωπική μελέτη ή έρευνα, ή για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.

2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας