Χρήσιμο Υλικό

Theory and Practice in Digital Libraries: A European Approach

Η Ημερίδα με θέμα “θεωρία και πρακτική σε Ψηφιακές Βιβλιοθήκες: μία ευρωπαϊκή Προσέγγιση” έγινε την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2010 στην Αθήνα.  Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας ήταν συνδιοργανώτρια μαζί με το Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Η εκδήλωση συγκέντρωσε πάνω από 40 εκπροσώπους από το Ελληνική κοινότητα Ψηφιακών Βιβλιοθηκών, που περιλαμβάνει, βιβλιοθηκονόμους και διευθυντές βιβλιοθηκών, ερευνητές, σπουδαστές  και επαγγελματίες.

 

Παρουσιάσεις του προγράμματος σε διάφορα συνέδρια και ημερίδες,
Χρήσιμα έγγραφα και οδηγίες

[downloads query=category=4 format=”2″]

 

2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας