Χρηματοδοτούμενες δράσεις

Δράσεις που έχουν ολοκληρωθεί

Η Βιβλιοθήκη από το 1993 συμμετέχει σε προγράμματα με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

AccessITPlus (2011-2013)
Το Πρόγραμμα AccessITPlus αποτελεί συνέχεια του πετυχημένου AccessIT, το οποίο ανέπτυξε δύο online μαθήματα με θέμα: α) Ψηφιακά αποθετήρια για μικρούς οργανισμούς μνήμης και β) Συνεργασία με τη Europeana. Τα μαθήματα αυτά στοχεύουν στην εκπαίδευση του προσωπικού των βιβλιοθηκών και των μουσείων με σκοπό οι ίδιοι να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να αναπτύξουν ψηφιακά αποθετήρια, να έχουν τις θεωρητικές γνώσεις πάνω στο θέμα, να γνωρίσουν πώς ψηφιοποιούν και περιγράφουν με μεταδεδομένα τα ψηφιακά τεκμήρια, πώς να τα δημοσιεύουν και τέλος να μπορούν να υποστηρίξουν τα ψηφιακά αποθετήρια για την μελλοντική ανάπτυξή τους αλλά και να κάνουν το περιεχόμενό τους διαθέσιμο στην Europeana. Το Πρόγραμμα επίσης θα εκπαιδεύσει μια μικρή ομάδα ικανών επαγγελματιών με σκοπό να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρίες ώστε οι ίδιοι με τη σειρά τους να δημιουργήσουν ομάδες εκπαίδευσης στις χώρες τους. Συνεπώς οι μικρές αυτές ομάδες εκπαίδευσης θα γίνουν πυλώνες εκπαίδευσης στις νέες τεχνολογίες, ψηφιακές βιβλιοθήκες, μεταδεδομένα, κλπ. και θα μεταφέρουν γνώσεις και δεξιότητες στους συναδέλφους τους σε κάθε χώρα που συμμετέχει Πρόγραμμα.

IMPAC
162 βιβλιοθήκες από 47 χώρες συμμετέχουν κάθε χρόνο στο διαγωνισμό για την ανάδειξη του καλύτερου μυθιστορήματος γραμμένου ή μεταφρασμένου στην Αγγλική γλώσσα https://www.impacdublinaward.com την Ελλάδα στον διαγωνισμό εκπροσωπεί η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας.

Η Βιβλιοθήκη από το 1993 συμμετέχει σε προγράμματα που χρηματοδοτεί η Ε.Ε.  Η αρχή έγινε με την δημιουργία της πρώτης ηλεκτρονικής κινητής μονάδας για τη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος Mobile

Mobile (1993-1995)
Πρόκειται για έργο στο οποίο συμμετείχαν εκτός από την ΔΚΒΒ οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες του Μπόρντερς (Σκωτία) και του Φρίζλαντ (Ολλανδία). Αντικείμενο του έργου ήταν η διερεύνηση των δυνατοτήτων που παρέχουν στις κινητές Βιβλιοθήκες η Πληροφορική Τεχνολογία και οι Τηλεπικοινωνίες. Κύριοι στόχοι του έργου ήταν ο εμπλουτισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών των κινητών Βιβλιοθηκών και η προσέλκυση νέων χρηστών. Αποτέλεσμα του Προγράμματος ήταν η δημιουργία της πρώτης ηλεκτρονικής κινητής Βιβλιοθήκης στην Ελλάδα που ήταν πλήρως εξοπλισμένη με υπολογιστές, εκτυπωτή, τηλεόραση και βίντεο.
Δείτε την τελική αναφορά του προγράμματος ΕΝ 430kb

ISTAR (1997-2000)
Πρόκειται για Δράση η οποία χρηματοδοτήθηκε από την DGV της ΕΕ και συμμετείχαν Βιβλιοθήκες και άλλοι οργανισμοί από την Ημαθία, την επαρχία Thurinhen στη Γερμανία, την περιοχή Omagh στη Βόρεια Ιρλανδία και τη Βιβλιοθήκη του Essex στη Μεγάλη Βρετανία, που συντόνισε την όλη δράση. Το αντικείμενο της Δράσης ήταν ο βαθμός κατά τον οποίο ο Δημόσιος Τομέας μπορεί να συμβάλλει στην εξάπλωση της χρήσης των νέων τεχνολογιών (ΤΠΕ) και την ενημέρωση του πολίτη σε θέματα που άπτονται της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Στην Ημαθία, υπό την αιγίδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, δημιουργήθηκαν 5 κέντρα κατάρτισης τα οποία λειτούργησαν μέχρι το Μάιο του 2000. Η Βιβλιοθήκη είχε την ευθύνη για την υλοποίηση των Κέντρων Κατάρτισης και Ευαισθητοποίησης στην Κοινωνία της Πληροφορίας για το Νομό Ημαθίας. Για την ΔΚΒΒ η Δράση βοήθησε στην έναρξη της λειτουργίας του Κέντρου Πληροφόρησης στον 1ο όροφο. Κατά τη διάρκεια ζωής αυτού του Προγράμματος, το Κέντρο Πληροφόρησης παρείχε μεταξύ άλλων εισαγωγικά μαθήματα στις νέες τεχνολογίες και βοήθησε στη δημιουργία (σε πιλοτική μορφή) ιστοσελίδων για επιχειρήσεις του οινοποιητικού κλάδου της περιοχής.
Δείτε την τελική αναφορά του προγράμματος  EN 451kb

PUBLICA (1997-1999)
Πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχαν 8 βιβλιοθήκες από χώρες της E.E. Tο πρόγραμμα είχε ως κύριο στόχο την ενίσχυση του θεσμού των Δημόσιων Bιβλιοθηκών στην Eυρώπη.

PULMAN . PULMANXT (2001-2003)
Η Δράση ξεκίνησε ως ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο στο οποίο συμμετείχαν φορείς πολιτισμού από 26 χώρες, με στόχο την έρευνα για τη δημιουργία μιας φιλικής προς τον χρήστη Κοινωνίας της Πληροφορίας. Η κεντρική ιδέα του ερευνητικού Προγράμματος είναι ότι οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες και οι πολιτιστικοί φορείς καλούνται να παίξουν έναν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του περιβάλλοντος e-Europe. Το Δίκτυο PULMAN θα προωθήσει κοινές πολιτικές και πρακτικές της νέας ψηφιακής εποχής στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες και στους πολιτισμικούς οργανισμούς οι οποίο λειτουργούν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Η ΔΚΒΒ αντιπροσωπεύει την Ελλάδα στο Δίκτυο PULMAN το οποίο έχει στο μεταξύ διευρυνθεί και περιλαμβάνει 37 χώρες. Στα δύο αυτά Προγράμματα η Βιβλιοθήκη ήταν υπεύθυνη για την ανάπτυξη των ιστοσελίδων τους.

CALIMERA (2003-2005)
Το έργο CALIMERA (Cultural Applications: Local Institutions Mediating Electronic Resource Areas), αφορά στη συντονισμένη δράση για την ενημέρωση και ανάπτυξη καλών πρακτικών στο χώρο των Δημοσίων Βιβλιοθηκών, των Μουσείων και των Αρχείων στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Το Πρόγραμμα εγκρίθηκε πρόσφατα (Δεκέμβριος 2003) στο πλαίσιο του RTD της ΕΕ. Η Βιβλιοθήκη και σ’ αυτό το Πρόγραμμα έχει αναλάβει το σχεδιασμό, ανάπτυξη και διαχείριση της ιστοσελίδας της Δράσης.

Δικτυακοί Τόποι  – Δημόσια Κέντρα Πληροφόρησης (2003-2004)
Τα δύο τελευταία έργα αφορούν τη συμμετοχή της Βιβλιοθήκης στο Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας και εγκρίθηκαν το 2003. Το πρώτο αφορά στη δημιουργία μιας διαδικτυακής πύλης και στην ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας, στην οποία όλες οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση και να δημοσιεύουν τις συλλογές τους καθώς και άλλες πληροφοριακές ενότητες προς το κοινό των Βιβλιοθηκών. Η ΔΚΒΒ έχει αναλάβει τη δημιουργία και την πιλοτική εφαρμογή της πλατφόρμας για λογαριασμό όλων των Βιβλιοθηκών.
Το δεύτερο έργο αφορά στην ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής του Κέντρου Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης και στην παράλληλη ενίσχυση της Κινητής Βιβλιοθήκης της ΔΚΒΒ.

«Light: Bring to Light the value of cultural heritage» (2004-2006)
Η δράση «Light» ήταν ένα έργο 26 μηνών, που συγχρηματοδοτήθηκε από το Interreg ΙΙΙC Ανατολική Ζώνη. Αποτέλεσε εταιρικό σχήμα μεταξύ πέντε βιβλιοθηκών, που προώθησαν την πολιτιστική κληρονομιά μέσω ενός δικτύου μουσείων, αρχείων και πολιτιστικών τόπων. Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας ήταν ο συντονιστής της δράσης και δημιούργησε έναν εκπαιδευτικό ψηφιακό χάρτη των πολιτιστικών μνημείων της πόλης, διασυνδέοντας τα περιεχόμενα με πολυμέσα-μερικά από τα οποία έγιναν από παιδιά.
Δείτε την τελική αναφορά του προγράμματος Light  EN 914kb

ENTITLE-Europe’s New Libraries Together In Transversal Learning Environments (2007-2009)
Το πρόγραμμα ENTITLE επιδιώκει να προσδιορίσει, να περιγράψει και να διαδώσει καλές πρακτικές, συγκεκριμένες υπηρεσίες, εργαλεία και στρατηγικές που υποστηρίζουν τη μάθηση στις Βιβλιοθήκες. Λαμβάνει υπόψη του όλες τις προηγούμενες πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν τα τελευταία χρόνια, ώστε να καταφέρει να πολλαπλασιάσει τις θετικές επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο και νά επιτευχθεί μία ευρύτερη κατανόηση της συνεισφοράς των στρατηγικών μάθησης της Ε.Ε. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Grundtvig 2007 και συμμετέχουν δεκατέσσερις οργανισμοί από χώρες της Ε.Ε.

EDLnet Thematic Network (2007-2009)
Το πρόγραμμα EDLnet – Δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης (European Digital Library) – λειτουργεί για δύο χρόνια και στοχεύει να αναπτύξει ένα πρωτότυπο σύστημα, όπου θα συγκεντρώνεται υλικό από μερικούς από τους μεγαλύτερους πολιτιστικούς οργανισμούς της Ευρώπης, υλοποιώντας με αυτό τον τρόπο την αρχική ιδέα. Το πρόγραμμα θα διευθύνει η Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη (The European Library) μαζί με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ολλανδίας. Τη χώρα μας μετά από πρόταση των συντονιστών του προγράμματος εκπροσωπεί στη δράση αυτή η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας

UNTOLD STORIES: Learning with Digital Stories (UntoStory), (2007-2009)
Untold stories: Learning with Digital Stories (UntoStory) είναι μία δράση που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Grundtvig 2007. Αφορά την παροχή υπηρεσιών από Μουσεία και Βιβλιοθήκες σε μετανάστες μέσω της ανάπτυξης ψηφιακών διηγήσεων, με τη χρήση των εργαλείων του λεγόμενου web 2.0. Οι υπόλοιποι οργανισμοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα προέρχονται από την Τσεχία, τη Δανία, και τη Γερμανία. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να συνεισφέρει στην τόνωση της γλωσσικής διαφορετικότητας στην Ευρώπη καθώς θα διευκολύνει τους μετανάστες να δημιουργήσουν τις ιστορίες τους στις δικές τους γλώσσες και στη γλώσσα της χώρας που διαμένουν.

2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας