Γενικός Εσωτερικός Οδηγός Λειτουργίας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο Εσωτερικός Οδηγός Λειτουργίας της Δ.Κ.Β.Β. συμφωνεί με  τον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών (Αρ. 83064/ΙΖ αρ. φύλλου 1173/20 Αυγούστου 2003) και ανανεώνεται όταν είναι απαραίτητο,  με στόχο να εξυπηρετεί τις ανάγκες των χρηστών της Βιβλιοθήκης  πάντα με τη χρήση  της νέας τεχνολογίας.

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας δανείζει βιβλία, περιοδικά, DVD, CD-ROM, παιχνίδια για το PC, XBOX, PLAYSTATION,  KINDLES και TABLETS. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα φωτοτύπησης υλικού της και πρόσβασης στο διαδίκτυο ( Internet ) με Wi-Fi σύνδεση. Η Βιβλιοθήκη επίσης δίνει τη δυνατότητα  κράτησης  δανεισμένου υλικού εκτός του πληροφοριακού. Το υλικό που δε δανείζεται βρίσκεται  στη διάθεση του κοινού για χρή­ση στους χώρους της και περιλαμβάνει: σπάνι­α βιβλία, χάρτες, πληροφοριακά βιβλία, εφη­μερίδες, πρόσφατα τεύχη περιοδικών.

Κάρτα μέλους
Μέλος της Βιβλιοθήκης μπορεί να γίνει δωρεάν κάθε ενήλικας πολίτης με την επίδειξη ταυτότητας   Τα παιδιά κάτω των 13 ετών γίνονται μέλη της Βιβλιοθήκης αφού πρώτα οι γονείς τους συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και την υπογράψουν. Επίσης εκδίδεται κάρτα μέλους για φορείς, όταν πρόκειται για σχολεία, ΚΑΠΗ, Συλλόγους κλπ. με μία επιπλέον  υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του αντίστοιχου φορέα. Η απώλεια κάρτας μέλους χρεώνεται με 1,50 €. Κάθε μέλος της Βιβλιοθήκης υποχρεούται να ακολουθεί τους κανόνες λειτουργίας της, να επιστρέφει τα δανεισμένα “τεκμήρια ” κανονικά, να πληρώνει τα πρόστιμα (όπου επιβάλλεται) και να φροντίζει να αντικαθιστά κατεστραμμένα ή απολεσθέντα τεκμήρια από υπαιτιότητά του.

Κανόνες δανεισμού
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας δανείζει βιβλία, περιοδικά, DVD, CDROM, CD μουσικής, KINDLES, TABLETS, φορητούς υπολογιστές, φωτογραφικές μηχανές, 3d pen και εκπαιδευτικά πακέτα. Η Βιβλιοθήκη επίσης δίνει τη δυνατότητα  κράτησης  δανεισμένου υλικού. Το υλικό που δε δανείζεται βρίσκεται  στη διάθεση του κοινού για χρήση στους χώρους της και περιλαμβάνει: σπάνια βιβλία, χάρτες, χειρόγραφα,  πληροφοριακά βιβλία, βιβλία κλειστών συλλογών, δίσκους βινυλίου, εφημερίδες, πρόσφατα τεύχη περιοδικών.

Διάρκεια δανεισμού και μέγιστος αριθμός δανεισμένων τεκμηρίων
Ο δανεισμός του υλικού γίνεται απαραίτητα με την επίδειξη της κάρτας μέλους. Τα βιβλία δανείζονται για 20 ημέρες, με δυνατότητα 2 συνεχόμενων δεκαήμερων ανανεώσεων εκτός αν υπάρχει κράτηση από άλλον αναγνώστη. Τα περιοδικά, το οπτικοακουστικό υλικό και οι συσκευές τεχνολογίας  δανείζονται για 6 ημέρες με δυνατότητα μιας εξαήμερης ανανέωσης εκτός αν έχουν ζητηθεί από άλλον αναγνώστη. Οι μαθητές Δημοτικού μπορούν να δανειστούν μέχρι 8 βιβλία, 5 περιοδικά και 5 dvd. Οι υπόλοιποι μέχρι 8 βιβλία, 5 περιοδικά, 5 dvd , 5 CD-ROM, 5 cd μουσικής και 1 kindle, laptop, tablet, φωτογραφική μηχανή, 3d pen και εκπαιδευτικό πακέτο  Οι φορείς έχουν την επιπλέον δυνατότητα να δανειστούν μέχρι 50 βιβλία, ενώ για το άλλο υλικό ισχύει ότι στους υπόλοιπους.

Πρόστιμα
0,10 € για κάθε ημέρα καθυστέρησης περιοδικού,  βιβλίου, kindle, οπτικοακουστικού υλικού (dvd, cd-rom, cd-μουσικής) και 3€ για τις συσκευές τεχνολογίας (tablet, φορητό υπολογιστή, φωτογραφική μηχανή, 3d pen, lego πακέτο). Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να στερήσει το δανεισμό υλικού της σε άτομα που έχουν οφειλές από καθυστερήσεις τεκμηρίων και γενικώς δεν ακολουθούν τους κανόνες λειτουργίας της, στην κατεύθυνση πάντα της διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών της προς το αναγνωστικό της  κοινό.

Αντικατάσταση χαμένου υλικού
Σε περίπτωση καταστροφής / απώλειας δανεισμένου υλικού, ο αναγνώστης οφείλει να το αντικαταστήσει με τον ίδιο τίτλο, ή να πληρώσει την αξία του με την τρέχουσα τιμή στο Internet, αφού ενημερώσει τον αρμόδιο υπάλληλο.

Άλλες υπηρεσίες

  • Δωρεάν πρόσβαση στο Internet με WiFi σύνδεση
  • Χρήση φωτοτυπικού μηχανήματος και εκτυπωτή με κάρτες των 2,40€ & 4,80 € ( 0,07 € σελίδα Α4)
  • Μεμονωμένες εκτυπώσεις ή φωτοτυπίες χωρίς αγορά κάρτας χρεώνονται (0,10 € η ασπρόμαυρη Α4, 0,50 € η έγχρωμη Α4)
  • Scanner- Ψηφιοποίηση
  • Δυνατότητα εκτύπωσης σε 3D εκτυπωτή, με κόστος 3€ την ώρα.
  • Δωρεάν δανεισμό του χώρου «Brain pulse”για συζητήσεις, συναντήσεις μικρών ομάδων, βιντεοκλήσεις, προβολή ταινιών, σχολικές εργασίες..κλπ.

 

Αντικατάσταση χαμένου βιβλίου, περιο­δικού και οπτικοακουστικού υλικού
Σε περίπτωση καταστροφής / απώλειας βιβλίου, περιοδικού ή άλλου υλικού, ο αναγνώστης οφείλει να το αντικαταστήσει με τον ίδιο τίτλο, ή να πληρώσει την αξία του με την τρέχουσα τιμή στο Internet, αφού ενημερώσει τον αρμόδιο υπάλληλο.

2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας