Διαδικασία Έκφρασης παραπόνων – Συλλογή Βιβλιοθήκης

Η Εφορεία (Δ.Σ.), η Διεύθυνση και το προσωπικό της Βιβλιοθήκης αντιλαμβάνονται ότι παρά την πρόθεσή τους να εξυπηρετήσουν τους κατοίκους της περιοχής, ενδεχομένως να εμπλουτίζουν τη συλλογή με υλικό διφορούμενης αξίας. Γι ΄ αυτό το λόγο, υιοθετούμε μια ξεχωριστή διαδικασία με την οποία συζητείται οτιδήποτε σχετικό με την ποιότητα της συλλογής μας. Η διαδικασία είναι η ακόλουθη:
Όταν κάποιο μέλος της Βιβλιοθήκης έχει επιφυλάξεις όσον αφορά συγκεκριμένο τεκμήριο της συλλογής και θεωρεί ότι πρέπει να αποφασιστεί η απόσυρσή του, θα πρέπει να εκφράσει και να συζητήσει τις απόψεις του με τον αρμόδιο υπάλληλο της Βιβλιοθήκης. Αν, μετά τη συζήτηση, εξακολουθεί να διατηρεί τις απόψεις του και το θέμα παραμένει ανοικτό, τότε η Βιβλιοθήκη θέτει στη διάθεσή του τη φόρμα παραπόνων που ακολουθεί. Αυτή η φόρμα δεν γίνεται δεκτή αν δεν περιλαμβάνει ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο του αιτούντος. Ο Διευθυντής της Βιβλιοθήκης στη συνέχεια εξετάζει το αίτημα / παράπονο και στέλνει γραπτή απάντηση στον αιτούντα. Σε περίπτωση που η διευθέτηση του όλου θέματος παραμένει ακόμη σε εκκρεμότητα, το ζήτημα συζητείται σε συνεδρίαση της Εφορείας της Βιβλιοθήκης με την παρουσία του αιτούντος, που καλείται να εκθέσει τις απόψεις του. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Εφορεία της Βιβλιοθήκης υπερασπίζεται τις αρχές της ελευθερίας του λόγου και επισημαίνει ότι αντιτίθεται σε κάθε μορφή λογοκρισίας. Για να αποσυρθεί υλικό από τη συλλογή της Βιβλιοθήκης, απαιτείται ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης.

 

2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας