Κινητές Βιβλιοθήκες – Οδηγίες χρήσης

Οι Κινητές Βιβλιοθήκες επισκέπτονται τα Δανειστικά Κέντρα σύμφωνα με το  μηνιαίο πρόγραμμα δρομολογίων. Προς το παρόν, δανείζει βιβλία, περιοδικά και CD-ROM.

Κάθε πολίτης μπορεί να γίνει μέλος της Βιβλιοθήκης δωρεάν με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας και τη συμπλήρωση φόρμας νέου μέλους. Η απώλεια  της κάρτας μέλους χρεώνεται 1,50 €. Επιπλέον, κάρτες μέλους εκδίδονται για τάξεις σχολείων, φορείς κλπ. Ο ορισμός υπευθύνων σ΄ αυτούς τους φορείς είναι απαραίτητος για την έκδοση της σχετικής κάρτας μέλους και ισχύει για το τρέχον σχολικό έτος.

Κάθε μέλος της Βιβλιοθήκης υποχρεούται να ακολουθεί τους κανόνες λειτουργίας της, να επιστρέφει τα δανεισθέντα τεκμήρια στο χρονικό περιθώριο που ορίζεται και να φροντίζει να αντικαθιστά τα κατεστραμμένα ή απολεσθέντα τεκμήρια από υπαιτιότητά του.

Τα βιβλία δανείζονται μέχρι 30 ημέρες (ανάλογα με το πρόγραμμα των επισκέψεων), με δυνατότητα ανανέωσης για άλλες 30 ημέρες, εκτός αν έχουν ζητηθεί από άλλο αναγνώστη.

            Οι μαθητές Δημοτικού μπορούν να δανειστούν μέχρι 5 βιβλία, οι ενήλικες μέχρι και 8 ενώ έχουν δικαίωμα κράτησης έως 2 βιβλία. Οι φορείς (Σύλλογοι, Σχολεία, ΚΑΠΗ κλπ.) μπορούν να δανειστούν μέχρι 80 βιβλία κάθε φορά κι έχουν δικαίωμα κράτησης έως 5 βιβλία.

            Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να στερήσει το δανεισμό του υλικού της  σε άτομα ή φορείς που καθυστερούν τα τεκμήρια τα οποία δανείζονται και γενικώς δεν ακολουθούν τους κανόνες λειτουργίας της, στην κατεύθυνση πάντα της διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών της προς το αναγνωστικό κοινό.

2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας