Σκοπός – Όραμα της Βιβλιοθήκης

Σκοπός
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης, πληροφόρησης και ψυχαγωγίας, που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής.  Αναπτύσσει ένα δίκτυο παραδοσιακών και διαδικτυακών υπηρεσιών, οι οποίες βοηθούν τους πολίτες να συμμετέχουν πιο ενεργά στην κοινωνία της γνώσης.

Το όραμα για το 2010
Μία Βιβλιοθήκη χώρος συνάντησης και ανταλλαγής ιδεών για τους κατοίκους της περιοχής -κέντρο προώθησης της δημιουργικής έκφρασης και της καινοτομίας.

Σχεδιάζουμε να παρέχουμε
-Ένα φιλικό κα ζωντανό περιβάλλον μάθησης και γνώσης για τους συμπολίτες μας
-Τεχνολογία που θα βοηθά και θα υποστηρίζει την ποιότητα της ζωής των πολιτών
-Πρόσβαση σε έντυπες και ψηφιακές συλλογές, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κοινού
-Προγράμματα, υπηρεσίες και δραστηριότητες που προωθούν τη δημιουργικότητα και ενθαρρύνουν την ανάπτυξη αισθήματος “κοινότητας”
-Φιλικό και άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο υποστηρίζει με αποτελεσματικότητα τις απαιτήσεις του κοινού.
-Ένα δίκτυο από εθελοντικά σωματεία, δημόσιους τοπικούς φορείς και πολιτιστικούς οργανισμούς για την καλύτερη χρήση των διαθέσιμων πηγών.

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας μέσω της καινοτόμου χρήσης των νέων τεχνολογιών προσδοκά να αναδειχθεί σε παράδειγμα καλής πρακτικής σε θέματα καινοτομίας και δημιουργικότητας για όλες τις χώρες της νότιας ανατολικής Ευρώπης και όχι μόνο.

Μελλοντικά σχέδια
Η Βιβλιοθήκη ακολουθώντας το όραμα και την αποστολή της, που πρόσφατα επαναπροσδιορίστηκαν οργανώνει τις μελλοντικές δράσης της σε τρεις κατευθύνσεις: “Υπηρεσίες σε περιοχές που μειονεκτούν” “Ανάπτυξη συνεργασιών” και “Δημιουργία εμπειριών”

“Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης σε απομακρυσμένες περιοχές”
Η Βιβλιοθήκη σχεδιάζει να επεκτείνει τις υπηρεσίες της σε χωριά που δεν εξυπηρετούνται καθόλου. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εξυπηρέτηση μεταναστών, κατηγορία πολιτών που έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Οι υπηρεσίες αυτές θα υποστηριχθούν σε μεγάλο βαθμό από την υλοποίηση του προγράμματος “UNTOLD”, που χρηματοδοτεί η Ε.Ε. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης θα αναπτυχθούν ψηφιακές διηγήσεις από ομάδες μεταναστών.

“Ανάπτυξη συνεργασιών”
Η Βιβλιοθήκη έχει υπογράψει ήδη μνημόνια συνεργασίας με την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση της Ημαθίας και την ΤΕΔΚ του Ν. Ημαθίας. Κύριος στόχος αυτών των μνημονίων είναι η δημιουργία ενός Μοντέρνου Δικτύου Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης και Πληροφόρησης στο Νομό Ημαθίας. Η Βιβλιοθήκη θα ισχυροποιήσει τις επαφές και συνεργασία με τα εθελοντικά σωματεία της περιοχής και με άλλους φορείς του δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού τομέα.

“Δημιουργία Εμπειριών”
Η ιδέα της δημιουργίας εμπειριών θα συμβάλλει στη μεταμόρφωση των χωρών μας σε ένα δυναμικό δημιουργικό περιβάλλον μάθησης. Το 2008 με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα “Σταύρος Νιάρχος” θα αρχίσει η ανακατασκευή του παιδικού τμήματος στη Βιβλιοθήκη, που στεγάζεται στο ισόγειο χώρο την του κτηρίου μας.

2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας