Ερωτηματολόγιο Ζ

Η αξία των Δημόσιων βιβλιοθηκών:
διερεύνηση της επίδρασης της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης  Βέροιας
στη κοινότητα και στους χρήστες της.

Το παρακάτω ερωτηματολόγιο συντάχθηκε στο πλαίσιο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας που αφορά έρευνα χρηστών της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας (Δ.Κ.Β.Β.)

Σκοπός της έρευνας είναι να γνωρίσουμε πόσο σημαντική είναι η βιβλιοθήκη και οι υπηρεσίες της για εσάς στην μελέτη και την έρευνά σας, στο επάγγελμά σας ή την επαγγελματική σας κατάρτιση, στην  περαιτέρω εκπαίδευση σας, και στην προσωπική σας ζωή και  ευημερία.

Οι απαντήσεις σας θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση και ανάπτυξη καλύτερων υπηρεσιών  για εσάς.

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και η συμπλήρωσή του εθελοντική.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την συνεργασία σας.

[gravityform id=”43″ name=”Ερωτηματολόγιο Ζ” title=”false” description=”false” ajax=”true”]

2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας