Search by tag «καταναλωτής»

Βρέθηκαν εγγραφές: 2

Προστασία των καταναλωτών και σύστημα του ιδιωτικού δικαίου – ο καταναλωτής ως υποκείμενο έννομης προστασίας

3 Ιουνίου 2014 Από τη συλλογή μας

OLYMPUS DIGITAL CAMERAΠρόκειται για μία εκτενή δικαιοθεωρητική μελέτη, προορισμένη να αναπτυχθεί σε τέσσερις τόμους, με αντικείμενο τα ζητήματα οριοθέτησης της ρυθμιστικής εμβέλειας των ειδικών νομοθετημάτων για την προστασία των καταναλωτών.

Τα πρόσφατα, κοινοτικής προέλευσης, σχετικά νομοθετήματα έχουν προκαλέσει έντονες αμφισβητήσεις και προβληματισμούς, τόσο στη θεωρία όσο και στη νομολογία των εθνικών μας δικαστηρίων, αναφορικά με την έκταση του υποκειμενικού και αντικειμενικού πεδίου εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων.

Το γεγονός αυτό επιφέρει τον πρώτο τόμο του έργου σε μια επανατοποθέτηση σχετικά με την έννοια του καταναλωτή, στην αναζήτηση των δογματικών θεμελίων και των ουσιαστικών καταστάσεων που καθιστούν αναγκαία την ιδιαίτερη προστασία του, καθώς και στη διερεύνηση της επεκτασιμότητας ή της ανάγκης συστολής του πεδίου εφαρμογής ορισμένων προστατευτικών ρυθμίσεων.

Με δεδομένο στόχο του έργου την ομαλή ένταξη των νέων κανόνων στο παραδοσιακό σύστημα αξιολογήσεων του Ιδιωτικού Δικαίου, τα επιμέρους ζητήματα εξετάζονται όχι μόνον από νομοθετική και νομολογιακή σκοπιά, αλλά και από ποικίλες άλλες οπτικές γωνίες, όπως δικαιοσυγκριτική, πολιτική, οικονομική, κοινωνιολογική, συνταγματική και κοινοτική.

Ο δεύτερος τόμος του έργου αναφέρεται ειδικότερα στα όρια του ελέγχου του περιεχομένου των όρων των καταναλωτικών συμβάσεων (γενικοί όροι συναλλαγών, προδιατυπωμένοι όροι ατομικής χρήσης κ.λ.π.), κατά τους Ν. 2251/1994 και 2741/1999, με εκτενή αναφορά στην νομολογία, ιδίως για τις τραπεζικές πιστωτικές συμβάσεις, τις συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης και τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Ο τρίτος τόμος θα εκτείνεται στα υπόλοιπα ζητήματα προστασίας των καταναλωτών, τόσο προσυμβατικά (λ.χ. παραπλανητική διαφήμιση), όσο και ενδοσυμβατικά (λ.χ. συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος ή από απόσταση) ή και εξωσυμβατικά (λ.χ. ευθύνη του παραγωγού για ελαττωματικά προϊόντα).

Τέλος , ένας τέταρτος τόμος προορίζεται να αξιοποιήσει τα συμπεράσματα των προηγουμένων στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού της εθνικής νομοθεσίας και την εναρμόνιση του Ιδιωτικού Δικαίου σε υπερεθνικό επίπεδο.

Το όλο έργο συνοδεύεται από εξαντλητική βιβλιογραφική και νομολογιακή τεκμηρίωση, με αναφορά σε αποφάσεις τόσο ημεδαπών και αλλοδαπών εθνικών δικαστηρίων όσο και του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Προστασία των καταναλωτών και σύστημα του ιδιωτικού δικαίου / Γιώργος Ι. Δέλλιος .Αθήνα : Σάκκουλας, 2005 .551σ. ; 25εκ.

 

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

15 Μαρτίου 2011 Τα νέα μας

Η παγκόσμια ημέρα καταναλωτή καθιερώθηκε το 1983, με απόφαση του ΟΗΕ, σε ανάμνηση της μνημειώδους ομιλίας του Τζον Κένεντι, στις 15 Μαρτίου του 1962. Στην ομιλία του αυτή ο Κένεντι έθεσε τις βάσεις του καταναλωτικού κινήματος σκιαγραφώντας τα τέσσερα βασικά καταναλωτικά δικαιώματα: την ικανοποίηση των βασικών αναγκών, την ασφάλεια, το δικαίωμα της επιλογής και την πληροφόρηση για την ποιότητα των προϊόντων. Σήμερα που η διατροφή αποτελεί έναν από τους καθοριστικούς παράγοντες για την ανθρώπινη υγεία, περισσότερο από ποτέ υπάρχει η ανάγκη για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών.
Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Καταναλωτών προσφέρεται για απολογισμό και προβληματισμό σχετικά με την προστασία των καταναλωτών ενώ ο εορτασμός αυτός αποκτά δραματική επικαιρότητα εν όψει παγκόσμιας οικονομικής -και όχι μόνο- κρίσης. Σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ(Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων), η 15η Μαρτίου είναι ημέρα προβληματισμού, ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης των καταναλωτών για την προστασία των δικαιωμάτων, της υγείας και της ασφάλειας τους. Κυρίως όμως είναι μια μέρα που μας αφορά αδιακρίτως όλους γιατί όλοι είμαστε καταναλωτές ανεξαρτήτως κοινωνικής θέσης και οικονομικής δυνατότητας.

Μπορείτε να βρείτε βιβλία στο τοπογραφικό management του πρώτου ορόφου της βιβλιοθήκης σχετικά με την ψυχολογία, την συμπεριφορά και την υγεία των καταναλωτών. Δείτε μερικά ενδεικτικά:

• Fustier, Michael «Η μελέτη της ψυχολογίας του καταναλωτή». Εκδ. Πάμισος
• Βάσσος, Δημήτρης «Τρόφιμα και υγεία του καταναλωτή : τροφογενείς διαταραχές». Εκδ. Παπασωτηρίου
• Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Οδηγός του ευρωπαίου καταναλωτή στην ενιαία αγορά». Εκδ. Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
• Σιώμκος, Γεώργιος «Συμπεριφορά καταναλωτή και στρατηγική μάρκετινγκ». Εκδ. Σταμούλης

Σχετικοί δικτυακοί τόποι

Ινστιτούτο Καταναλωτών (INKA)
Ένωση Καταναλωτών – Ποιότητα Ζωής (Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.)
Consumers International

[tags]Βέροια, Βιβλιοθήκη Βέροιας, καταναλωτής, ημέρα καταναλωτή, διατροφή,Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, συμπεριφορά καταναλωτή [/tags]

2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας