Search by tag «νομική»

Βρέθηκαν εγγραφές: 3

Προστασία των καταναλωτών και σύστημα του ιδιωτικού δικαίου – ο καταναλωτής ως υποκείμενο έννομης προστασίας

3 Ιουνίου 2014 Από τη συλλογή μας

OLYMPUS DIGITAL CAMERAΠρόκειται για μία εκτενή δικαιοθεωρητική μελέτη, προορισμένη να αναπτυχθεί σε τέσσερις τόμους, με αντικείμενο τα ζητήματα οριοθέτησης της ρυθμιστικής εμβέλειας των ειδικών νομοθετημάτων για την προστασία των καταναλωτών.

Τα πρόσφατα, κοινοτικής προέλευσης, σχετικά νομοθετήματα έχουν προκαλέσει έντονες αμφισβητήσεις και προβληματισμούς, τόσο στη θεωρία όσο και στη νομολογία των εθνικών μας δικαστηρίων, αναφορικά με την έκταση του υποκειμενικού και αντικειμενικού πεδίου εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων.

Το γεγονός αυτό επιφέρει τον πρώτο τόμο του έργου σε μια επανατοποθέτηση σχετικά με την έννοια του καταναλωτή, στην αναζήτηση των δογματικών θεμελίων και των ουσιαστικών καταστάσεων που καθιστούν αναγκαία την ιδιαίτερη προστασία του, καθώς και στη διερεύνηση της επεκτασιμότητας ή της ανάγκης συστολής του πεδίου εφαρμογής ορισμένων προστατευτικών ρυθμίσεων.

Με δεδομένο στόχο του έργου την ομαλή ένταξη των νέων κανόνων στο παραδοσιακό σύστημα αξιολογήσεων του Ιδιωτικού Δικαίου, τα επιμέρους ζητήματα εξετάζονται όχι μόνον από νομοθετική και νομολογιακή σκοπιά, αλλά και από ποικίλες άλλες οπτικές γωνίες, όπως δικαιοσυγκριτική, πολιτική, οικονομική, κοινωνιολογική, συνταγματική και κοινοτική.

Ο δεύτερος τόμος του έργου αναφέρεται ειδικότερα στα όρια του ελέγχου του περιεχομένου των όρων των καταναλωτικών συμβάσεων (γενικοί όροι συναλλαγών, προδιατυπωμένοι όροι ατομικής χρήσης κ.λ.π.), κατά τους Ν. 2251/1994 και 2741/1999, με εκτενή αναφορά στην νομολογία, ιδίως για τις τραπεζικές πιστωτικές συμβάσεις, τις συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης και τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Ο τρίτος τόμος θα εκτείνεται στα υπόλοιπα ζητήματα προστασίας των καταναλωτών, τόσο προσυμβατικά (λ.χ. παραπλανητική διαφήμιση), όσο και ενδοσυμβατικά (λ.χ. συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος ή από απόσταση) ή και εξωσυμβατικά (λ.χ. ευθύνη του παραγωγού για ελαττωματικά προϊόντα).

Τέλος , ένας τέταρτος τόμος προορίζεται να αξιοποιήσει τα συμπεράσματα των προηγουμένων στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού της εθνικής νομοθεσίας και την εναρμόνιση του Ιδιωτικού Δικαίου σε υπερεθνικό επίπεδο.

Το όλο έργο συνοδεύεται από εξαντλητική βιβλιογραφική και νομολογιακή τεκμηρίωση, με αναφορά σε αποφάσεις τόσο ημεδαπών και αλλοδαπών εθνικών δικαστηρίων όσο και του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Προστασία των καταναλωτών και σύστημα του ιδιωτικού δικαίου / Γιώργος Ι. Δέλλιος .Αθήνα : Σάκκουλας, 2005 .551σ. ; 25εκ.

 

 

Η δικαιοσύνη είναι υπόθεση όλων μας

4 Μαρτίου 2014 Από τη συλλογή μας

eya

Δεν αρκεί να επιθυμούμε τη δικαιοσύνη. Πρέπει, ταυτόχρονα, να κατανοούμε και τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Όσα είδα και άκουσα στη ζωή μου άλλαξαν την οπτική μου για τους ανθρώπους. Καθημερινά, στην Ευρώπη, οι δικαστές ανακαλύπτουν και μια νέα κορυφή του παγόβουνου. Ένας νέος κόσμος διαμορφώνεται γύρω μας. Γι’ αυτό θα ήθελα ο κάθε αναγνώστης να καταλάβει καλά την ιστορία που διηγούμαι. Έτσι ώστε η δικαιοσύνη να γίνει υπόθεση όλων μας

Η δικαιοσύνη είναι υπόθεση όλων μας / Εύα Ζολύ.Αθήνα : Καστανιώτης, 2002 .225σ. ; 21εκ.

zoliΗ Εύα Ζολί γεννήθηκε στη Νορβηγία και απέκτησε τη γαλλική υπηκοότητα λόγω του γάμου της. Υπήρξε επιφανής δικαστικός. Εξελέγη ευρωβουλευτής με το ψηφοδέλτιο των Γάλλων Πράσινων Οικολόγων. Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήταν υποψήφια των Πράσινων Οικολόγων για τις προεδρικές εκλογές του 2012.

Διεθνή Κείμενα Σωφρονιστικής Πολιτικής

8 Δεκεμβρίου 2013 Από τη συλλογή μας

 

 

d

Η σημασία των διεθνών κειμένων σωφρονιστικής πολιτικής που έχουν διαμορφωθεί και αναπτυχθεί σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο αυξάνει σταθερά τα τελευταία χρόνια. Διεθνείς συμβάσεις και διεθνώς κατοχυρωμένες σε κείμενα μη συμβατικού χαρακτήρα θεμελιώδεις αρχές καθορίζουν από κοινού την ερμηνεία και εφαρμογή των κανόνων του σωφρονιστικού δικαίου. Η εθνική σωφρονιστική πολιτική σε αυξανόμενο ρυθμό αξιολογείται με βάση διεθνείς πάγιους κανόνες.Η αυξανόμενη διεθνοποίηση της σωφρονιστικής πολιτικής οδήγησε στην παρούσα έκδοση, η οποία περιλαμβάνει μία επιλογή κανονιστικά δεσμευτικών και μη δεσμευτικών σωφρονιστικών κειμένων των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στο βιβλίο έχει προστεθεί για την καλύτερη κατανόηση των κειμένων μία εισαγωγική παρουσίαση της εξελικτικής διαδικασίας των προσπαθειών της διεθνούς κοινότητας, όσον αφορά την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατά τη διαδικασία απονομής της ποινικής δικαιοσύνης ιδίως στο στάδιο εκτέλεσης των κυρώσεων ή μέτρων.Τα “Διεθνή Κείμενα Σωφρονιστικής Πολιτικής” περιλαμβάνουν γενικές κατευθύνσεις και βασικές αρχές της ρύθμισης των όρων και συνθηκών κράτησης, ανεξάρτητα από τις νομοθετικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στο εκάστοτε κράτος, από τον λόγο που οδήγησε στη στέρηση της προσωπικής ελευθερίας καθώς και από το είδος του καταστήματος κράτησης. Επιπλέον περιέχουν θεμελιώδεις αρχές και βασικούς κανόνες ρύθμισης των όρων και συνθηκών εκτέλεσης των εναλλακτικών μη στερητικών της ελευθερίας κυρώσεων και μέτρων μέσα στην τοπική κοινότητα. Κυρίως οι εναλλακτικές μορφές επίσημης κοινωνικής αντίδρασης στο έγκλημα, επειδή δεν απομονώνουν τον δράστη από την κοινωνία, αλλά ουσιαστικά αναγνωρίζουν την ανάγκη του για κοινωνική επανένταξη με την ενεργό συμμετοχή της κοινότητας αξιώνουν την προσοχή της σύγχρονης σωφρονιστικής πολιτικής. Παράλληλα προσβλέπουν στην περιφρούρηση των συμφερόντων των θυμάτων εγκλημάτων, χωρίς βλάβη των δικαιωμάτων των (θεωρουμένων ως) δραστών, και στην ανάγκη προστασίας της κοινωνίας γενικότερα.Τα “Διεθνή Κείμενα Σωφρονιστικής Πολιτικής” απευθύνονται πρωταρχικά στους φοιτητές αλλά και στους ασχολούμενους επαγγελματικά στον ευρύτερο τομέα της απονομής δικαιοσύνης, όπως αστυνομικούς, σωφρονιστικούς υπαλλήλους δικαστικούς λειτουργούς δικηγόρους επιμελητές ανηλίκων, κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους όπως και σε κάθε πολίτη, δεδομένου ότι η επιτυχία της αποστολής του σωφρονιστικού συστήματος εξαρτάται αποφασιστικά από η συνεργασία και συμπαράσταση της κοινωνίας.

Διεθνή κείμενα σωφρονιστικής πολιτικής / εισαγωγή, σχολιασμός, απόδοση, επιμέλεια Αγγελική Πιτσελά. Αθήνα : Σακκουλα, 2003 . 956σ. ; 24εκ.

Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ

(2013) Η ποινική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας των ανηλίκων, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2011) Η εγκληματολογική προσέγγιση του οικονομικού εγκλήματος, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2008) Η ποινική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας των ανηλίκων – 6η έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2006) Δίκαιο ανηλίκων: 4, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2006) Η κοινωνική αρωγή στο πεδίο της ποινικής δικαιοσύνης, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. [κείμενα, επιμέλεια σειράς]

(2004) Η κοινωνική αρωγή στο πεδίο της ποινικής δικαιοσύνης, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2004) Η ποινική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας των ανηλίκων, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2003) Διεθνή κείμενα σωφρονιστικής πολιτικής, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. [κείμενα, επιμέλεια]

(2002) Η ποινική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας των ανηλίκων, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2001) Δίκαιο ανηλίκων, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(1995) Δίκαιο ανηλίκων, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

Συμμετοχή σε συλλογικά έργα

(2012) Ο δρόμος προς τη δικαιοσύνη, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. [επιμέλεια, εισήγηση]

Λοιποί τίτλοι

(2013) Συλλογικό έργο, Αποκαταστατική δικαιοσύνη σε ποινικές υποθέσεις: Προς μια νέα ευρωπαϊκή προοπτική, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. [επιμέλεια]

(1999) Δίκαιο ανηλίκων, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. [επιμέλεια]

 

2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας