Search by tag «παιδαγωγική ψυχολογία»

Βρέθηκαν εγγραφές: 3

Το εγχειρίδιο του καλού δασκάλου

3 Αυγούστου 2022 Από τη συλλογή μας

Ο Δάσκαλος στις μέρες μας, παρά τις δυσοίωνες εξελίξεις που γνωρίζει ο σύγχρονος κόσμος, παρά τις σκοτεινές συνθήκες της ανθρώπινης ζωής, όπως τις διαμορφώνει σε παγκόσμιο επίπεδο η μηχανική σκέψη, η κερδοσκοπία και ο στυγνός οικονομισμός, εξακολουθεί να είναι ο εμπνευσμένος οδηγός προς μια καλύτερη και δικαιότερη κοινωνία. Γιατί το μέλλον μιας κοινωνίας, είτε το θέλουμε είτε όχι, κρίνεται από την Παιδεία του, κρίνεται από τον παιδαγωγικό και εμψυχωτικό ρόλο του δασκάλου. Κρίνεται τέλος από τη συνειδητή αντίσταση του δασκάλου απέναντι στην εσκεμμένη και μεθοδική χειραγώγηση της ελεύθερης σκέψης, τόσο της δικής του όσο και των μαθητών του. Επιπλέον, όχι μόνο ο δάσκαλος αλλά και οι μαθητές στο σύνολό τους εξακολουθούν να παραμένουν οι ελπιδοφόρες φωνές τής πιο ανεπιτήδευτης και αυθεντικής διαμαρτυρίας ενάντια σε μια κοινωνία παραδομένη άνευ όρων στους κακούς ανέμους της κερδοσκοπίας και του καταναλωτικού ανταγωνισμού. Οι δάσκαλοι, με την ενσυνείδητη κριτική τους, αλλά και οι μαθητές με τη δική τους εξίσου ενσυνείδητη κριτική, παραμένουν ευτυχώς οι φωτεινές ελπίδες για ένα καλύτερο μέλλον που δεν θα καθορίζεται μόνο από την παγερή λογική των αριθμών αλλά κυρίως από την εσωτερική θέρμη των συναισθημάτων. Και μπορεί όλα αυτά να φαντάζουν ανέφικτες ουτοπίες, ωστόσο η δυναμική της σύγχρονης ιστορίας έχει δείξει ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να εμποδίσει κανείς τους ελεύθερους ανθρώπους να ελπίζουν στις ουτοπίες αυτές, τις μόνες που έχουν τη δύναμη να εμπνεύσουν και να αλλάξουν τον κόσμο προς το καλύτερο.

Το εγχειρίδιο του καλού δασκάλου / Σταύρος Τσαγκαράκης.Αθήνα : Ταξιδευτής, 2019 .160σ. ; 16εκ.

Mentoring εκπαιδευτικών και διαστάσεις εφαρμοσμένης σχολικής …..

16 Ιουνίου 2022 Από τη συλλογή μας

Ο παρών συλλογικός τόμος πραγματεύεται θέματα που σχετίζονται με την επιμόρφωση και καθοδήγηση / mentoring εκπαιδευτικών και διαστάσεις εφαρμοσμένης σχολικής ψυχολογίας και συμβουλευτικής. Με βάση ερευνητικά δεδομένα που προέκυψαν από πανελλήνια διαδικτυακή έρευνα ανίχνευσης επιμορφωτικών αναγκών και προτεραιοτήτων φιλολόγων σε επίπεδο καθοδήγησης / mentoring (2014) διαπιστώνεται ότι έχει ωριμάσει επαρκώς στη συνείδηση των εκπαιδευτικών η ανάγκη για εισαγωγή του θεσμού της καθοδήγησης στο χώρο της εκπαίδευσης. Μεταξύ των αιτημάτων για επιμόρφωση / καθοδήγηση των εκπαιδευτικών υψηλή προτεραιότητα δίδεται στο πεδίο της ψυχολογίας και συμβουλευτικής, κάτι που συνάγεται και από πλείστες άλλες έρευνες. Θεωρητικές & ερευνητικές προσεγγίσεις – Η επιμόρφωση και καθοδήγηση / mentoring των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης – Πανελλήνια διαδικτυακή ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών και προτεραιοτήτων φιλολόγων σε επίπεδο παιδαγωγικής καθοδήγησης / Mentoring εκπαιδευτικών & σχολική εκπαίδευση – Mentoring και coaching: η συμβουλευτική διάσταση του ρολού του μέντορα εκπαιδευτικών- O θεσμός του μέντορα στη Γαλλία: ρόλος και αρμοδιότητες – H ιδιότητα του εκπαιδευτικού ως συμβούλου – Mentoring, συμβουλευτική & εκπαίδευση – Mentoring εκπαιδευτικών στο πεδίο της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ψυχικής υγείας των μαθητών – Mentoring εκπαιδευτικών: αναζητώντας το καταλληλότερο πρόσωπο για την ανάληψή της ιδιότητας του μέντορα εκπαιδευτικών. Διαστάσεις εφαρμοσμένης σχολικής ψυχολογίας και συμβουλευτικής – Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας & συμβουλευτική ψυχολογία – Ψυχοεκπαιδευτική συμβουλευτική διαχείρισης θυμού & επίλυσης συγκρούσεων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση – Εκφάνσεις εκπαιδευτικής συνηγορίας ως απάντηση στη σχολική βία – Σχολικός εκφοβισμός και προάσπιση ψυχικής υγείας – Ενδοσχολικές διεργασίες προάσπισης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προς την κατεύθυνση του αυτοπροσδιορισμού – ΔΕΠ-Υ & συμβουλευτική εκπαιδευτικών.

Mentoring εκπαιδευτικών και διαστάσεις εφαρμοσμένης σχολικής ψυχολογίας και συμβουλευτικής / Γεώργιος Α. Κουγιουμτζής. Αθήνα : Γρηγόρης, 2018 . 399σ. ; 24εκ. 

Διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα

29 Ιανουαρίου 2015 Από τη συλλογή μας

b180059

Οι κρίσεις είτε είναι αναπτυξιακές είτε προκύπτουν αιφνίδια, είναι μέρος της ζωής το οποίο, όλοι, αργά ή γρήγορα, θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε. Οι συνέπειες της κρίσης είναι πολλαπλές και πολυεπίπεδες για τους ανθρώπους (ενήλικες και παιδιά) που τη βιώνουν. Το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι το άτομο κατακλύζεται από έντονα συναισθήματα απογοήτευσης, απελπισίας και κυρίως αποδιοργάνωσης που το καθιστούν ανίκανο να αντιδράσει και να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του. Τα συναισθήματα αυτά συνήθως είναι πολύ πιο έντονα στα παιδιά και τους εφήβους, γι’ αυτό χρειάζονται την καθοδήγηση και τη στήριξη των σημαντικών ενηλίκων, προκειμένου να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν και να αρχίσουν να λειτουργούν ξανά αποτελεσματικά. Το παρόν βιβλίο αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας που έχει ως στόχο να προετοιμάσει τους σημαντικούς ενήλικες (εκπαιδευτικούς και γονείς) προκειμένου να είναι σε θέση να διαχειριστούν κρίσεις που βιώνουν τα παιδιά. Περιλαμβάνει ένα βασικό θεωρητικό πλαίσιο σχετικά με τα είδη των κρίσεων, τις αναμενόμενες αντιδράσεις των παιδιών ανά ηλικιακή ομάδα, καθώς και τρόπους στήριξης των παιδιών που έρχονται αντιμέτωπα με μία κρίση στην οικογένεια, το σχολείο ή/και το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Επιπλέον, στο βιβλίο περιλαμβάνονται παραδείγματα για την ψυχοπαιδαγωγικής στήριξη των παιδιών στην τάξη, καθώς και ένα υπόδειγμα σχεδίου δράσης για τη διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα.

Διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα / Χρυσή Χατζηχρήστου… [κ.ά].Αθήνα : Τυπωθήτω, 2012 .120σ. ; 24εκ.

2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας