Δανεισμός Laptop

Πολιτική δανεισμού για φορητούς υπολογιστές της δημόσιας βιβλιοθήκης

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει  φορητούς υπολογιστές οι οποίοι είναι εξοπλισμένοι με λογισμικό Windows 11, LibreOffice και με δυνατότητα σύνδεσης Wi-Fi και είναι διαθέσιμοι προς δανεισμό από τους χρήστες της βιβλιοθήκης . Αυτή η πολιτική περιγράφει τις οδηγίες για δανεισμό αυτών των φορητών υπολογιστών. Οι χρήστες αυτών των υπολογιστών πρέπει να συμμορφώνονται με την Πολιτική Χρήσης Υπολογιστή. Δείτε διαθεσιμότητα στον ηλεκτρονικό κατάλογο

 

Διαδικασία δανεισμού υπολογιστή

 • Οι χρήστες πρέπει να έχουν και να παρουσιάσουν μια έγκυρη Κάρτα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας για να δανειστούν ένα φορητό υπολογιστή.
 • Οι χρήστες πρέπει να είναι 18 ετών για να δανειστούν ένα φορητό υπολογιστή και πρέπει να δώσουν την αστυνομική τους ταυτότητα.
 • Οι φορητοί υπολογιστές είναι διαθέσιμοι σε βάση προτεραιότητας, και μόνο ένας φορητός υπολογιστής μπορεί να δανειστεί κάθε φορά σε κάθε μέλος.
 • Οι φορητοί υπολογιστές μπορούν να δανειστούν για μέγιστο διάστημα 6 ημερών κάθε φορά και έως 2 φορές σε ένα μήνα. Μπορεί να γίνει ανανέωση για ακόμη 6 ημερών υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει κάνει κράτηση άλλο μέλος.
 • Οι φορητοί υπολογιστές πρέπει να επιστρέφονται τουλάχιστον 15 λεπτά πριν το κλείσιμο της βιβλιοθήκης.
 • Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί, υπάρχει η δυνατότητα παροχής ποντικιού και καλωδίου σύνδεσης σε ηλεκτρική πρίζα. Μην τεντώνετε καλώδια ρεύματος σε περιοχές κυκλοφορίας.
 • Υπάρχει περιορισμένη τεχνική υποστήριξη μέσω του προσωπικού της βιβλιοθήκης. Οι χρήστες πρέπει να έχουν εξοικείωση με τη χρήση υπολογιστών και λογισμικού στους φορητούς υπολογιστές.
 • Οι χρήστες για κάθε ημέρα καθυστέρησης στην επιστροφή, χρεώνονται με 3€

Η ευθύνη του χρήστη

 • Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για το φορητό υπολογιστή, άπαξ και ελεγχθεί ενώπιον τους. Ο χρήστης πρέπει να προσέχει το φορητό υπολογιστή και να συμφωνήσει ότι είναι υπεύθυνος εάν χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί ο φορητός υπολογιστής ενώ βρίσκεται στη φροντίδα του.
 • Ο χρήστης πρέπει να επιστρέψει το φορητό υπολογιστή στην ίδια κατάσταση λειτουργίας και υπό τις συνθήκες κατά τις οποίες τον παρέλαβε. Δεν είναι δυνατή η λήψη ή η εγκατάσταση επιπρόσθετου λογισμικού στους φορητούς υπολογιστές, ούτε θα πρέπει να γίνουν αλλαγές στις διαμορφώσεις του συστήματός τους.
 • Δεν επιτρέπεται το φαγητό ή το ποτό με τη χρήση του φορητού υπολογιστή.
 • Κάθε απώλεια ή βλάβη των φορητών υπολογιστών πρέπει να αναφέρεται αμέσως. Οι χρήστες δεν πρέπει να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τυχόν τεχνικά ή άλλα προβλήματα στα φορητούς υπολογιστές.
 • Οι χρήστες δεν πρέπει να συμμετέχουν σε παράνομες δραστηριότητες όπως η πειρατεία, η λήψη παράνομων υλικών κλπ. ή σε δραστηριότητες που δεν συνάδουν με την Πολιτική Χρήσης Διαδικτύου της Βιβλιοθήκης. Οι χρήστες βεβαιώνουν ότι έχουν διαβάσει και θα συμμορφωθούν με αυτές τις πολιτικές.
 • Η μη έγκαιρη επιστροφή του φορητού υπολογιστή θα έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή του δικαιώματος δανεισμού φορητού υπολογιστή.

 

Αποθήκευση δεδομένων

Οι χρήστες που επιθυμούν να αποθηκεύσουν αρχεία ή δεδομένα πρέπει να τα αποθηκεύσουν σε μια μονάδα flash USB, σε περιοχές αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο (στο cloud) ή σε προσωπικούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όλα τα προσωπικά αρχεία θα διαγραφούν μετά την επιστροφή του φορητού υπολογιστή.

Αντικαταστάσεις ή χρεώσεις ζημιών

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την απώλεια, τη ζημία και την κλοπή του φορητού υπολογιστή, ενώ βρίσκεται στην κατοχή τους. Ο χρήστης πρέπει να επαληθεύσει την κατάσταση του φορητού υπολογιστή τη στιγμή της παραλαβής και της παράδοσης. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για το πλήρες ποσό των τελών επισκευής ή αντικατάστασης. Επί του παρόντος, οι δαπάνες αντικατάστασης / ζημιάς είναι:

 • Laptop  250€
 • Μετασχηματιστής AC / καλώδιο τροφοδοσίας 100€

 

Συμφωνώ ότι θα τηρήσω την παρούσα πολιτική ορθής χρήσης και θα αναλάβω όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την απώλεια ή τη ζημία στο φορητό υπολογιστή, ενώ βρίσκεται στην κατοχή μου. Κατανοώ ότι το ασύρματο δίκτυο της βιβλιοθήκης δεν είναι ασφαλές και αναλαμβάνω κάθε κίνδυνο για κάθε πληροφορία που στέλνω ή λαμβάνω. Θα συμμορφωθώ με όλες τις πολιτικές της βιβλιοθήκης. Η παραβίαση οποιασδήποτε από τις παραπάνω πολιτικές μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή των δικαιωμάτων δανεισμού φορητού υπολογιστή, όπως καθορίζεται από τον Διευθυντή της Βιβλιοθήκης.

2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας