Δανεισμός Έξυπνων Συσκευών ( Tablet )

Η Βιβλιοθήκη δίνει την δυνατότητα στα μέλη της να δανειστούν Έξυπνες Συσκευές ( Tablets ), για 6 ημέρες και με δικαίωμα για μία ανανέωση.

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας διαθέτει στη συλλογή της 25 tablets διαθέσιμα για δανεισμό.

Οι έξυπνες συσκευές (Tablet) δανείζονται δωρεάν στα μέλη της βιβλιοθήκης άνω των 16 ετών (μαθητές Λυκείου και ενήλικες) με αστυνομική ταυτότητα και αφού συμπληρώσουν και συνυπογράψουν με τη βιβλιοθήκη το ανάλογο έντυπο χρήσης.

Το Tablet δανείζεται σε μια συσκευασία που περιλαμβάνει:

  • 1 Tablet
  • Καλώδιο τροφοδοσίας USB με adaptor για πρίζα
  • Εγχειρίδιο χρήσης

Η περίοδος δανεισμού Tablet είναι για 6 ημέρες με δικαίωμα μίας ανανέωσης των 6 ημερών, με την υποχρέωση να παραδίδεται η συσκευή μισή ώρα πριν από την ώρα που κλείνει η Βιβλιοθήκη.

Επίσης οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για φθορές που μπορεί να προκαλέσουν από κακή χρήση και οφείλουν να αποκαταστήσουν φθορές/βλάβες ή και να αντικαταστήσουν τη συσκευή αν δεν επιδέχεται επιδιόρθωση.

Η πρόσβαση στο διαδίκτυο από τους χώρους της βιβλιοθήκης γίνεται δια μέσου του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου το οποίο παρέχει έλεγχο και απαγορεύει την πρόσβαση σε ιστοσελίδες   ακατάλληλου περιεχομένου.

Οι χρήστες για κάθε ημέρα καθυστέρησης στην επιστροφή, χρεώνονται με 5€

ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ( Εσωτερικός Δανεισμός )

Οι έξυπνες συσκευές (Tablet) του Παιδικού Τμήματος είναι ειδικά διαμορφωμένες για να χρησιμοποιούνται από μικρά παιδιά και δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Δανείζονται δωρεάν στους Γονείς – Κηδεμόνες που συνοδεύουν παιδιά ηλικίας μέχρι 12 ετών. Η περίοδος χρήσης του παιδικού Tablet είναι 30 λεπτά και ο δανεισμός γίνεται στην κάρτα του Γονέα Κηδεμόνα ο οποίος πρέπει να είναι παρών καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσης. Ο Γονέας – Κηδεμόνας είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και καλή χρήση της συσκευής και οφείλει να αποκαταστήσει βλάβες που οφείλονται σε κακή χρήση αλλά και να αντικαταστήσει τη συσκευή μετά από κακή χρήση αν δεν επιδέχεται επιδιόρθωση.

 

Τα 12 MLS tablets ανήκουν στη συλλογή της Αμερικανικής Γωνιάς

Η πρόσβαση στο διαδίκτυο από τους χώρους της βιβλιοθήκης γίνεται δια μέσου του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου το οποίο παρέχει έλεγχο και απαγορεύει την πρόσβαση σε ιστοσελίδες   ακατάλληλου περιεχομένου.

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Προσφέρει όλες τις υπηρεσίες της​ δωρεάν στα μέλη της. Στήριξε και στηρίζει την επιτυχημένη λειτουργία της και στην υποστήριξη που της παρέχουν μεμονονωμένοι ιδιώτες, εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, δημόσιες επιχειρήσεις και φιλανθρωπικά σωματεία. Σας προσκαλούμε να ενισχύσετε οικονομικά είτε συγκεκριμένες δράσεις είτε συνολικά το έργο της Βιβλιοθήκης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την υπεύθυνη:
Ασπασία Τασιοπούλου
Τηλ. 2331024494
Mail: aspasia@libver.gr

2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας