Επικοινωνία

Συντονιστές Προγράμματος

MDR Partners, UK
Sogn og Fjordane County, Municipality, NO

Ελληνική συμμετοχή :
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας
Ελλης 8, Βέροια 59100
Τηλ. 2331024494, φαξ 2331024600
https://www.libver.gr, email: info@libver.gr

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα EuropeanaLocal μπορείτε να βρείτε :
https://www.europeanalocal.eu

Στοιχεία επικοινωνίας

Για την καλύτερη υλοποίηση του έργου η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας έχει προχωρήσει στη συγκρότηση μίας ομάδας διαχείρισης του έργου που απαρτίζεται από υπαλλήλους της και εξωτερικούς συνεργάτες με εμπειρία σε θέματα ψηφιακών Βιβλιοθηκών. Για ό,τι πληροφορίες θέλετε σχετικές με τη δράση αυτή μπορείτε να επικοινωνείτε με κάποιον από την ομάδα που ακολουθεί.

Υπεύθυνος προγράμματος:
Γιάννης Τροχόπουλος
(ioannis@libver.gr),
Διευθυντής της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βέροιας.

Μπίκας Γεώργιος
(geobikas@libver.gr),
Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας.

Εξωτερικοί Συνεργάτες:
Dr Δημήτρης Πρωτοψάλτου
(dimproto@yahoo.com),
MIRALab, University of Geneva.

Dr Σαράντος Καπιδάκης
(sarantos@ionio.gr),
Τμήμα Αρχειονοµίας και Βιβλιοθηκονοµίας,
Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Dr Αλέξανδρος Κουλούρης
(koulouris.a@gmail.com),
Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης,
ΤΕΙ Αθήνας.

Dr Μανώλης Γαρουφάλλου
(garoufallou@yahoo.co.uk),
Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης,
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

Dr Ράνια Σιάτρη
(rsiatri@yahoo.gr),
Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης,
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

Σχετικοί Δικτυακοί τόποι:
https://www.edlocal.eu
https://www.europeana.eu
https://www.libver.gr

2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας