Επικοινωνία

Μεγάλη υπόθεση η επικοινωνία και μάλιστα με τα παιδιά μας. Ποιο είναι το μυστικό για να αναθρέψουμε παιδιά συνεργάσιμα, συμπονετικά και γεμάτα αυτοπεποίθηση; Στο βιβλίο αυτό ο Iohn Gray μας δίνει μηνύματα θετικής γονικής ανατροφής, τα ποία βοηθούν τα παιδιά νάναπτύξουν ένα ισχυρό αίσθημα αυτογνωσόας. Με το να επιτρέπεται στα παιδιά να είναι διαφορετικά, έχουν τη δυνατότητα ν’ανακαλύψουν και ν’αναπτύξουν τις ξεχωριστές ικανότητες και τον προορισμό τους. Με το να τους επιτρέπονται τα λάθη, είναι σε θέση νάυτοδιορθώνονται, να διδάσκονται από τα σφάλματά τους και να προκόβουν στη ζωή τους. Με το να τους επιτρέπεται να διεκδικούν περισσότερα, αποκτούν υγιή επίγνωση των δικαιωμάτων τους, ενώ μαθαίνουν να αποδέχονται τη μακροπρόθεσμη ικανοποίηση. Με το να τους επιτρέπεται ΄ν’αντιδρούν, καθίστανται ικανά να εκφράσουν τη βούλησή τους και ν’αποκτήσουν ένα ξεκάθαρο και θετικό αίσθημα αυτογνωσίας. Στη συλλογή μας περιλαμβάνονται περίπου 170 τίτλοι σχετικοί με το θέμα των σχέσεων γονέων-παιδιών. Ενδεικτικά παραθέτουμε μερικούς:

[Tags] Βέροια, Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας, γονείς, παιδιά, επικοινωνία [/Tags]

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 5 Σεπτέμβριος 2008
in Από τη συλλογή μας
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας