Η απελευθέρωση της τουρκοκρατούμενης Βέροιας

Δύο διαφωτιστικές ομιλίες του Γ.Χ. Χιονίδη επί του θέματος της εισόδου του ελληνικού στρατού στην Βέροια στις 16 Οκτωβρίου 1912.

Διατίθενται στην Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας, αλλά και σε ψηφιακή μορφή.

Η απελευθέρωση της Βέροιας και της Νάουσας σύμφωνα με αφηγήσεις αυτοπτών μαρτύρων : (ομιλία) / Γιώργου Χ. Χιονίδη        http://medusa.libver.gr/handle/123456789/2548
Η απελευθέρωση της τουρκοκρατούμενης Βέροιας (16.10.1912) και η διένεξη Ε. Βενιζέλου – Κων/νου : διάλεξη / Γιώργου Χ. Χιονίδη   http://medusa.libver.gr/handle/123456789/2504

  • Σχετικά με το άρθρο
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας