Νέος Κύκλος Δωρεάν Webinar για Επιχειρήσεις

22 Νοεμβρίου 2021 Τα νέα μας

LINK WEBINAR

https://us02web.zoom.us/j/3554711579?pwd=cmtyaDNPdEd6Rkt2REZoL1lBVU5BUT09

Meeting ID: 355 471 1579
Passcode: webinar21

Με δύο webinar ξεκινά ο νέος κύκλος σεμιναρίων “Προσαρμογή και Ανάπτυξη στις νέες συνθήκες” που διοργανώνουν το Επιμελητήριο Ημαθίας και η Εταιρία Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (ΕΤ.ΕΠ.Α.) Ημαθίας σε συνεργασία με το VeriaTechLab της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας. Πιο συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το webinar με θέμα «Χρηματοδοτικά Εργαλεία (Νέος Αναπτυξιακός Νόμος – Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας) για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων» και την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021 με θέμα «Η νέα πλατφόρμα “myDATA – Ηλεκτρονικά Βιβλία” της ΑΑΔΕ και οι αλλαγές που φέρνει στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων». Αναλυτικά:

 1. Χρηματοδοτικά Εργαλεία (Νέος Αναπτυξιακός Νόμος – Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας) για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων

Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021, ώρα: 17:30-20:00. Εισηγητής: Καπλάνης Αντώνιος.

Συνοπτική περιγραφή

Παρουσίαση των ευκαιριών χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων μέσα από τον Νέο «Αναπτυξιακό Νόμο – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη», ο οποίος τέθηκε σε διαβούλευση και αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στο Δεκέμβρη, καθώς και επενδύσεων μέσω του «Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RFF)», το οποίο αναμένεται η ενεργοποίησή του μέχρι το τέλος του χρόνου.

Λίγα λόγια για τον ομιλητή

Καπλάνης Αντώνιος – Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ): Πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Μ.Β.Α.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με θέμα διατριβής τις λειτουργίες του marketing σε περίοδο επιχειρησιακής κρίσης. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Μ.Α.) (Work Based Learning) στην Διοικητική Συμβουλευτική με θέμα διατριβής Ανάπτυξη Συμβουλευτικών μεθοδολογιών στην Ελληνική Τουριστική Αγορά.

Έχει διατελέσει εισηγητής σε σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης του ΚΕΚ ΣΕΒΕ – ΣΒΒΕ – ΔΕΘ σε γνωστικά αντικείμενα όπως Διοίκηση Ολικής ποιότητας, Marketing, Χρηματοοικονομική Ανάλυση, Στρατηγικός σχεδιασμός. Υπήρξε αξιολογητής επενδυτικών σχεδίων του Ν. 2234 άρθρο 23 α & β. Έχει εκπονήσει μελέτες για ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και αναδιοργάνωσης επιχειρησιακών διαδικασιών με έμφαση στην οικονομική βιωσιμότητα επιχειρήσεων και οργανισμών καθώς και σειρά επιχειρησιακών σχεδίων & σχεδίων Marketing.

Οικονομολόγος – Μελετητής σε πληθώρα χρηματοδοτικών μέσων και αναλυτής μεγάλων επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων και οργανισμών για την εκμετάλλευση επενδυτικών κινήτρων με πάνω από 20 έτη εμπειρία.

Επίσης έχει ασχοληθεί με το Προγραμματισμό, Οργάνωση, Διοίκηση, Έλεγχο, Συντονισμό Πολιτικών και Πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαρθρωτικών μέτρων.

Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και του συλλόγου MBA ALUMNI του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου & Γενικός Διευθυντής της εταιρείας NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.

 1. Η νέα πλατφόρμα “myDATA – Ηλεκτρονικά Βιβλία” της ΑΑΔΕ και οι αλλαγές που φέρνει στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων

Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021, ώρα: 17:30-20:00. Εισηγητής: Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος.

Συνοπτική περιγραφή

 • Χρονοδιάγραμμα Πρώτης Εφαρμογής έτους 2021 (Διαβίβαση στην myDATA και στο ESend – Ταμειακές Μηχανές).
 • Τα «βήματα» κατά την πρώτη εφαρμογή
 • Τι πρέπει να κάνουν οι Επιχειρήσεις
 • Πίνακας Ενεργειών ανά επιχείρηση (Υπόδειγμα)
 • Το Νομοθετικό Πλαίσιο της Πλατφόρμας «myData»
 • Έννοιες στην «myDATA».
 • Τα 5 «Κανάλια» Επικοινωνίας με την Πλατφόρμα myDATA (Λογιστικό Πρόγραμμα, Τιμολογιέρα (timologio), Ειδική φόρμα καταχώρησης, Ταμειακές Μηχανες (Φ.Η.Μ), Πάροχοι Ηλεκτρονικής τιμολόγησης )
 • Η «εγγραφή» της επιχείρησης στην πλατφόρμα myDATA (Λογισμικό (ERP), τιμολογιέρα, «Ειδική φόρμα καταχώρησης».
 • Η «Ειδική φόρμα καταχώρησης» : Τι είναι, πως λειτουργεί και ποιοι μπορούν να την χρησιμοποιήσουν.
 • Η «τιμολογιέρα/timologio»: Τι είναι, πως λειτουργεί και ποιοι μπορούν να την χρησιμοποιήσουν.
 • Ροή διαδικασίας: Έκδοση Παραστατικών – Λογιστικές Εγγραφές – Πλατφόρμα «myDATA» – Συμφωνία
 • Προθεσμίες διαβίβασης των δεδομένων στην Πλατφόρμα myDATA
 • «Συμφωνίες» Λογιστικών Βιβλίων και Φορολογικών Δηλώσεων με τα «Ηλεκτρονικά Βιβλία» – Φορολογικοί Έλεγχοι.
 • Οι Ποινές και τα Πρόστιμα, που επιβάλλονται σε περιπτώσεις «ασυνεπειών» και «Αποκλίσεων»

Λίγα λόγια για τον ομιλητή

Ο Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.», καθώς και Αντιπρόεδρος της εταιρείας «BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες είναι εταιρείες ορκωτών ελεγκτών λογιστών και συμβούλων επιχειρήσεων.

Είναι επιστημονικός συνεργάτης και αρθρογράφος στην φορολογική και λογιστική πύλη – ιστοσελίδα ενημέρωσης www.taxheaven.gr (από το 2008 έως σήμερα), μέλος της Συντακτικής Επιτροπής και αρθρογράφος του τριμηνιαίου Οικονομικού Περιοδικού «ACCOUNTANCY GREECE» (από το 2010 έως σήμερα), αρθρογράφος πολλών άρθρων, τα οποία έχουν δημοσιευτεί σε διάφορες οικονομικές εφημερίδες και περιοδικά.

Είναι συγγραφέας των βιβλίων:

α) «Φορολογικός και Λογιστικός Σύμβουλος του αγρότη» (2017) και (2018),

β) «Ενδοομιλικές Συναλλαγές (Transfer Pricing)-Θεωρία και Πράξη (2019)

γ) «Οδηγός Φορολογικών Ελέγχων -«Παραδοσιακές» και «Έμμεσες» Μέθοδοι Ελέγχου – Θεωρία και Πράξη» (2020 )

δ) «Η Φορολογική μου Δήλωση» Συλλογικό έργο και

δ) «Οδηγός myDATA»

Είναι εισηγητής σεμιναρίων (Εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εισηγητών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και στο Μητρώο Εισηγητών του ΛΑΕΚ – ΟΑΕΔ) σε θέματα Φορολογίας Εισοδήματος, Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας myDATA και Εταιρικού Δικαίου και Διδάσκων στο ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ, στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση Επαγγελματιών στη Λογιστική και Φορολογία: Πρακτική προσέγγιση» και στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Λογιστική και Ελεγκτική» (Διατμηματικό: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας).

Το πρόγραμμα των webinar είναι δωρεάν για το κοινό, ενώ παρέχεται η δυνατότητα ερωτοπαντήσεων Q&A. Περισσότερες πληροφορίες για τα webinar, τους ομιλητές και ηλεκτρονικές προσκλήσεις και το Link παρακολούθησης θα σταλούν με email σε όλα τα μέλη του Επιμελητηρίου και παράλληλα θα είναι διαθέσιμα μέσω της σελίδας του Επιμελητηρίου στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (facebook.com/imathiachamber).

LINK WEBINAR

https://us02web.zoom.us/j/3554711579?pwd=cmtyaDNPdEd6Rkt2REZoL1lBVU5BUT09

Meeting ID: 355 471 1579
Passcode: webinar21

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σεμινάρια μπορείτε να επικοινωνείτε στα

τηλέφωνα: 2331024734 και 2331029774.

Ραντεβού με τη ντροπή μου: φίλος ή εχθρός ή κάτι άλλο; -διαδικτυακό σεμινάριο με την Ψυχολόγο και Ψυχοθεραπεύτρια κα Κατερίνα Σιαμπάνη από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας-

22 Νοεμβρίου 2021 Τα νέα μας

Μέσα από το σεμινάριο αυτό, θα ασχοληθούμε με ένα από τα πιο παρεξηγημένα συναισθήματα, αυτό της ντροπής. Αλήθεια, έχετε βγει ποτέ ραντεβού με την ντροπή σας; Μήπως στο ραντεβού σας με τον προϊστάμενο της επιχείρησης που επισκεφτήκατε για να δώσετε συνέντευξη για την πρόσληψή σας, διαπιστώσατε ότι μετατράπηκε σε ραντεβού με την ντροπή σας και τελικά δεν είπατε τίποτα από αυτά που σχεδιάσατε; Αντίστοιχη εξέλιξη μπορεί να είχε το ραντεβού σας με ένα φλερτ, ή με έναν συνεργάτη για μια εργασία, ή η παρουσίαση που κάνατε για να προβάλετε την επιχείρησή σας;

Αισθήματα ντροπής μπορούν να μας κατακλύσουν ανά πάσα στιγμή είτε ως παιδιά, είτε ως ενήλικες και να ενεργοποιηθούν μερικές φορές στις πιο ακατάλληλες στιγμές και σε ευρεία γκάμα των δραστηριοτήτων μας με τις οποίες ερχόμαστε σε επαφή με το περιβάλλον. Στο σεμινάριο αυτό θα διερευνήσουμε το συναίσθημα της ντροπής. Θα εξετάσουμε δηλαδή πότε η ντροπή μπορεί να μας προστατεύει και πότε να μας εμποδίζει και να μας απομονώνει.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, το Σάββατο 27 Νοεμβρίου, 10.30 – 12.00. Θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα του Office365 και συγκεκριμένα η Εφαρμογή Microsoft Teams.

Δηλώσεις συμμετοχής στο σύνδεσμο που ακολουθεί :

https://teams.microsoft.com/registration/gz_kCLuQkU6jBqlw7kITTA,6s2My8P5UEC-cKBeeappWA,fe-f7xAzOU2quztsLIqy7Q,eKCi_-Ua40mVXnArPWn8sg,GPDiu0UNekytGkBR-f6cew,-1kH78YZr0uTL2O16PRzoQ?mode=read&tenantId=08e43f83-90bb-4e91-a306-a970ee42134c

Μετά την εγγραφή θα σας σταλεί αυτόματα σύνδεσμος για την συμμετοχή σας.

Βοήθεια για τον τρόπο σύνδεσης στο MS Teams μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο : https://www.libver.gr/webinfo/

Εισηγήτρια του σεμιναρίου είναι η κ. Κατερίνα Σιαμπάνη Συμβουλευτική Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια, Εκπαιδεύτρια, Επόπτρια Gestalt, Msc Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Παν. City – Scheffield U.K., Εκπαιδευμένη στην Art-Therapy και Sandplay Therapy. Μέλος της EAGT, μέλος της ΕΕΨΓ, κάτοχος ECP, συγγραφέας: www.ccpsychotherapy.eu

Η κα Σιαμπάνη είναι συγγραφέας των βιβλίων «Βαδίζοντας μαζί. Η οπτική της θεραπείας Gestalt στην άνοια» και του «Ημερολόγιο Ψυχοθεραπείας. Φωτίζοντας τα παράθυρα της ψυχής»

TALE OF X CITIES 12 ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΕΝΑ ΝΕΟ ΘΕΣΜΟ ΕΝΑ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΠΟΛΥΜΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

20 Νοεμβρίου 2021 Τα νέα μας

TALE OF X CITIES

12 ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΕΝΑ ΝΕΟ ΘΕΣΜΟ
ΕΝΑ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΠΟΛΥΜΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

21.11.2021, 12:00-17:30:

Ζωντανή αναμετάδοση στην ιστοσελίδα του προγράμματος

Δεύτερο δεκαπενθήμερο Νοεμβρίου:

Δράσεις σε 12 πόλεις της Βορείου Ελλάδας

 

 

Το Φεστιβάλ Tale of X Cities είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς σεμιναρίων, εργαστηρίων και συναντήσεων δικτύωσης που ξεκίνησαν τον περασμένο Μάρτιο με τη συμμετοχή κατοίκων και φορέων από 12 πόλεις της Βορείου Ελλάδας, από την Αλεξανδρούπολη ως την Ηγουμενίτσα.

Τα εργαστήρια είχαν σαν αρχικό αντικείμενο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη χρήση νέων μέσων τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας (που πλέον αναδεικνύεται σε απαραίτητη δεξιότητα), και στη συνέχεια —με τα νέα αυτά εφόδια— τη δημιουργία έργων με θέμα την τοπική ιστορία, τις παραδόσεις και τους σύγχρονους προβληματισμούς. Σε όλα τα στάδια, οι συμμετέχοντες είχαν την στενή καθοδήγηση της επιμελητικής/καλλιτεχνικής ομάδας του προγράμματος και προσκεκλημένων ειδικών, καθώς και την υποστήριξη των συνεργαζόμενων φορέων, ενώ το υλικό των εργαστηρίων παραμένει ακόμη διαθέσιμο και ανοιχτό σε όλους στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Μετά τα σεμινάρια ακολούθησε σειρά εργαστηρίων με σκοπό τη διαμόρφωση των αρχικών τους ιδεών σε έργα (βίντεο, ήχου ή εικόνας) που αφηγούνται την ιστορία του τόπου τους, καθώς και να αναπτύξουν σχέσεις αμοιβαίας συνεργασίας.

Με τον τρόπο αυτό, το περιεχόμενο του προγράμματος και του φεστιβάλ συν-διαμορφώνεται από τους διοργανωτές, τους συνεργαζόμενους φορείς και τους συμμετέχοντες, δημιουργώντας μία κοινότητα που δρα συλλογικά για την παραγωγή πολιτισμού.

Ταυτόχρονα, σε συμμετέχοντες του προγράμματος ανατέθηκε και ο σχεδιασμός της επικοινωνίας, εμβαθύνοντας ακόμη περισσότερο τη σχέση αμοιβαίας συνεργασίας και δικτύωσης που διαμορφώθηκε.

Τα έργα των συμμετεχόντων και οι δράσεις των συνεργαζόμενων φορέων παρουσιάζονται στο τελικό Φεστιβάλ που θα υλοποιηθεί τις τελευταίες μέρες του Νοεμβρίου σε φυσικούς χώρους σε όλες τις συμμετέχουσες πόλεις, καθώς και διαδικτυακά, την Κυριακή 21 Νοεμβρίου, σε ζωντανή αναμετάδοση από ειδικά διαμορφωμένο στούντιο στο Goethe-Institut Thessaloniki, και με ζωντανές συνδέσεις με τους συνεργαζόμενους φορείς στην Αλεξανδρούπολη, τα Ιωάννινα, την Καβάλα και την Κομοτηνή.

Επιπλέον, η ζωντανή αναμετάδοση θα περιλαμβάνει παρουσίαση του προγράμματος, των στόχων, της μεθοδολογίας, καθώς και της εμπειρίας της συμμετοχής από εκπροσώπους των διοργανωτών, των συνεργαζόμενων φορέων και των συμμετεχόντων. Καθώς και μία συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με καλεσμένους ομιλητές και θέμα την πολιτιστική πολιτική και τη δημιουργία δικτύων και κοινότητας μέσα από την τέχνη (τα ονόματα των συμμετεχόντων θα ανακοινωθούν σύντομα).

Τέλος, στις 20 Νοεμβρίου, το Tale of X Cities θα παρουσιαστεί στο διεθνές φεστιβάλ Freiraum ως παράδειγμα καλής πρακτικής. (www.freiraumfestival.eu)

ΙΝΦΟ

Το Tale of X Cities βασίζεται σε πρωτοβουλία του Goethe-Institut Thessaloniki και concept της ArtBOX στο πλαίσιο του project Common Lab, σε στενή συνεργασία με 24 ακόμη φορείς από όλη τη Βόρεια Ελλάδα και όλους τους συμμετέχοντες στα εργαστήρια.

Ομάδα εργασίας

Γενική διεύθυνση: Beate Koehler, Διευθύντρια του Goethe-Institut Thessaloniki

Γενικός συντονισμός: Άρης Καλόγηρος, υπεύθυνος του πολιτιστικού τμήματος του Goethe-Institut Thessaloniki

Επιμέλεια: ArtBOX — Χρήστος Σαββίδης, Λυδία Χατζηιακώβου, Σωτήρης Μπαχτσετζής

Υπεύθυνη των εργαστηρίων: Έλλη Χρυσίδου, εικαστικός

Συνεργαζόμενοι φορείς:

https://www.commonlab.info/tale-of-x-cities—partners.html

Συμμετέχοντες: Οι λεπτομέρειες των έργων και των συμμετεχόντων θα ανακοινωθούν τις ημέρες πριν από το Φεστιβάλ.

 Σχεδιασμός οπτικής επικοινωνίας: Γιώργος Παπαλεξάνδρου

Υπεύθυνη social media: Παλμύρα Γιαννακίδου

Σύνθεση συλλογικού soundtrack: Μενέλαος Λομής (με τη συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων)

Σχεδιασμός info-point: Γιάννης Καραγκιουλμέζης

 

Περισσότερα στοιχεία:

https://www.commonlab.info/state-of-the-arts—about.html

Πρόγραμμα διαδικτυακού Φεστιβάλ 21/11:

https://www.commonlab.info/tale-of-x-cities—festival-programme.html

Online βιβλιοθήκη:

– Σεμινάρια: https://www.commonlab.info/tale-of-x-cities—seminars.html

– Υλικό αναφοράς: https://www.commonlab.info/tale-of-x-cities—resources.html

 

Επικοινωνία:

ArtBOX, info@artbox.gr

 

Επειδή αγαπώ

15 Νοεμβρίου 2021 Από τη συλλογή μας

O συγγραφέας με τρόπο ελκυστικό, με χιούμορ σοβαρό, απλότητα και αναφορά σε κείμενα εκκλησιαστικά, κοσμικά ή παρμένα από τη λογοτεχνία, επιτυγχάνει να προσεγγίσει την υπόθεση της αγάπης ως προϋπόθεση της ανθρώπινης ύπαρξης ενώ παρουσιάζει την έννοια της καρδίας ως ολότητας του ατόμου. Καταδεικνύει τη χρησιμότητα της σιωπής μέσα από την προσευχή του Ιησού, την οποία αντιδιαστέλλει από ανατολικές παραδόσεις και τονίζει τη σημασία της φράσης του Κυρίου «ζητείτε πρώτον την Βασιλείαν του Θεού». Ξεκαθαρίζει τη σχέση μας με τους πνευματικούς πατέρες της εποχής μας, δίνει πρακτικές συμβουλές στο πώς να διαβάζουμε τη Βίβλο και παρουσιάζει την ορθόδοξη θέση για τον γάμο και το διαζύγιο ενώ προσφέρει μια όσο το δυνατό πληρέστερη πρόταση για την εύρεση της εντός μας Βασιλείας του Θεού.

 

Επειδή αγαπώ / Κάλλιστος Ware / μετάφραση Κώστας Δεληγιώργης. Αθήνα : Πορφύρα, 2019 . 386σ. ; 17εκ. 

 

Page 2 of 805«12345»102030...Last »
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας