Προγράμματα Εργαστηρίου Πολυμέσων |MediaLab

ProTools11_Feature3_enlarge_metering

 

Στον υπολογιστή iMac είναι εγκατεστημένα τα παρακάτω προγράμματα και plugins:

2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας