Μηνιαία αρχεία: Απρίλιος 2016

Βρέθηκαν εγγραφές: 5
11TH OF JANUARY-29TH OF MARCH IN 110% OF THE TARGET  | The renovation of the 2nd floor is completed thanks to your support | WE THANK YOU

11TH OF JANUARY-29TH OF MARCH IN 110% OF THE TARGET | The renovation of the 2nd floor is completed thanks to your support | WE THANK YOU

2 Απριλίου 2016

«TOGETHER WE TURN ON THE LIGHTS» SUPPORT CAMPAIGN OF THE CENTRAL PUBLIC LIBRARY OF VERIA 11TH OF JANUARY-29TH OF MARCH IN 110% OF THE TARGET […]Περισσότερα

Page 2 of 2«12
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας