Εργαστήριο Δημιουργικότητας | Maker Space | Κανονισμός Λειτουργίας

Το Εργαστήριο Δημιουργικότητας (Maker Space) βρίσκεται στον 1ο όροφο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας.

Ο χώρος αυτός χρησιμοποιείται για τα  σεμινάρια/μαθήματα  που διοργανώνει η Βιβλιοθήκη. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα της παραχώρησης του χώρου  σε ομάδες χρηστών για δραστηριότητες, εργασίες, σχολικές τάξεις,  σχολικά project, εργαστήρια ρομποτικής, παρουσιάσεις για τη νέα τεχνολογία, προβολές εκπαιδευτικών ταινιών και πολλά άλλα. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται  όταν ο χώρος δεν χρησιμοποιείται για τα προγραμματισμένα εργαστήρια της Βιβλιοθήκης.

Η χωρητικότητα του χώρου για οποιαδήποτε από τις παραπάνω χρήσεις είναι μέχρι 12 άτομα. Όταν ο χώρος θα ενώνεται με το αναγνωστήριο ο επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων είναι τα 25 άτομα.

 

Το Makerspace – Εργαστήρι,  χρησιμοποιείται μόνο μετά από κράτηση η οποία γίνεται:

  1. Μέσω Διαδικτύου από τη σελίδα της Βιβλιοθήκης σε ειδική φόρμα κράτησης . Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη η έγκαιρη επικοινωνία της βιβλιοθήκης με τον υπεύθυνο της κράτησης ο οποίος θα ενημερώνεται για τον κανονισμό διάθεσης της αίθουσας και τις κυρώσεις που θα επιβάλλονται σε τυχόν κακή χρήση και φθορά των μηχανημάτων και των επίπλων, αμέλειας, βανδαλισμού, γκράφιτι,  παραβίασης του χρόνου κράτησης  κλπ. και, θα συνυπογράφει με τη Βιβλιοθήκη την αποδοχή των όρων αυτών.

 

  1. Στη φόρμα αυτή θα αναφέρεται το όνομα του υπευθύνου ο οποίος θα είναι παρών σε όλη τη διάρκεια χρήσης της αίθουσας. Επίσης, θα αναφέρεται η ημερομηνία, το θέμα και ο σκοπός της χρήσης της αίθουσας, ο αριθμός των συμμετεχόντων ( ο οποίος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 12 άτομα), η διάρκεια χρήσης (η οποία θα είναι 2 ώρες + 1 ώρα ανανέωση αν χρειαστεί). Στη φόρμα κράτησης επίσης θα υπάρχει αναλυτική λίστα όλων των μηχανημάτων της αίθουσας, ψηφιακών συσκευών, Η/Υ,  κλπ. που παραλαμβάνουν οι χρήστες.

 

Όταν ο χώρος διατίθεται σε σχολεία και ομάδες για εργασίες θα υπάρχει πάντα ένα υπεύθυνο άτομο το οποίο θα συμπληρώνει την αίτηση κράτησης και θα υπογράφει  την αντίστοιχη λίστα συσκευών  για ό,τι παρέλαβε. Στο τέλος της χρήσης της αίθουσας ο αρμόδιος υπάλληλος της βιβλιοθήκης θα παραλαμβάνει την αίθουσα εξετάζοντας την τελική κατάσταση των συσκευών και μηχανημάτων. Σε τυχόν φθορές ο υπεύθυνος της κράτησης υποχρεούται να αντικαταστήσει εξ’ ολοκλήρου μηχανήματα-συσκευές ή έπιπλα.

Απαγορεύεται στο χώρο αυτό το κάπνισμα, η κατανάλωση τροφής και ποτών, η μεταφορά συσκευών και επίπλων σε άλλους χώρους, το γκράφιτι στα έπιπλα και στους τοίχους κλπ. Επιτρέπεται μόνο η κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού σε μπουκάλι.

Ο υπεύθυνος υπάλληλος  μετά το τέλος  χρήσης  της αίθουσας  καθαρίζει και τακτοποιεί τα αρχεία στον Η/Υ αφού υπενθυμίσει στους χρήστες να αποθηκεύσουν σε δικό τους αποθηκευτικό μέσο ό,τι τους χρειάζεται.

Η βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει κρατήσεις της αίθουσας  όταν δεν υπάρχει συνέπεια στο χρόνο προσέλευσης ή όταν το κρίνει απαραίτητο για  οποιοδήποτε άλλο λόγο. Επίσης έχει το δικαίωμα μετά  από ενημέρωση των χρηστών  να μεταθέτει ημερομηνίες  για χρήση της αίθουσας .

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Προσφέρει όλες τις υπηρεσίες της​ δωρεάν στα μέλη της. Στήριξε και στηρίζει την επιτυχημένη λειτουργία της και στην υποστήριξη που της παρέχουν μεμονονωμένοι ιδιώτες, εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, δημόσιες επιχειρήσεις και φιλανθρωπικά σωματεία. Σας προσκαλούμε να ενισχύσετε οικονομικά είτε συγκεκριμένες δράσεις είτε συνολικά το έργο της Βιβλιοθήκης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την υπεύθυνη:
Ασπασία Τασιοπούλου
Τηλ. 2331024494
Mail: aspasia@libver.gr

2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας