Εκπαιδευτικά Πακέτα LEGO & Εκπαιδευτική Ρομποτική

Το STEΑM είναι μια διαθεματική εκπαιδευτική πρόταση που ενσωματώνει ως βασικές συνιστώσες της την επιστήμη (S), την τεχνολογία (T), τη μηχανική (E), την Τέχνη (Α) και τα μαθηματικά (M).

Η γενικότερη ιδέα της σύγχρονης αντίληψης του STEΑM έχει τις ρίζες της στην Προσωκρατική Φιλοσοφική σκέψη, όπου η γνώση δεν περιχαρακωνόταν σε τομείς, αλλά αποτελούσε συνισταμένη των τομέων αυτών μέσα από την διαρκή αλληλεπίδρασή τους.

Τα τελευταία χρόνια η αντίληψη αυτή σε σχεδιαστικό επίπεδο έχει αποκτήσει μια ιδιαίτερη δυναμική στον χώρο της εκπαίδευσης, αρχίζο­ντας από τις ΗΠΑ και επεκτεινόμενη σε όλο τον κόσμο.

Ο όρος STEM (και όχι STEΑM) με την πρόσφατη διατύπωσή του προτάθηκε το 2000 από το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών (NSF) των ΗΠΑ ως εκπαιδευτικό μεταρρυθμιστικό πρότυπο διδασκαλίας σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα των ΗΠΑ.

Η αντίληψη του STEΑM έχει την ευελιξία να προσαρμόζεται στα διαφορετικά πολιτιστικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα του κάθε τόπου, χωρίς να απομακρύνεται από τον κύριο στόχο του που είναι η απόκτηση ουσιαστικής γνώσης.

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας έχει εντάξει στα εκπαιδευτικά εργαστήρια αυτή την εκπαιδευτική πρόταση.

Επίσης για τον λόγο αυτό έχει στον εξοπλισμό της:

 

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Προσφέρει όλες τις υπηρεσίες της​ δωρεάν στα μέλη της. Στήριξε και στηρίζει την επιτυχημένη λειτουργία της και στην υποστήριξη που της παρέχουν μεμονονωμένοι ιδιώτες, εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, δημόσιες επιχειρήσεις και φιλανθρωπικά σωματεία. Σας προσκαλούμε να ενισχύσετε οικονομικά είτε συγκεκριμένες δράσεις είτε συνολικά το έργο της Βιβλιοθήκης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την υπεύθυνη:
Ασπασία Τασιοπούλου
Τηλ. 2331024494
Mail: aspasia@libver.gr

2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας